فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

نماز در بیت المقدس، مسجد جامع، مسجد طایفه، مسجد بازار

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: یک نماز در بیت المقدس برابر هزار نماز است و یک نماز در مسجد جامع شهر برابر صد نماز، و یک نماز در مسجد قبیله و محل برابر بیست و پنج نماز و یک نماز در مسجد بازار برابر دوازده نماز است و نماز مرد در خانه اش به تنهایی فقط یک نماز است(35).

همسایه مسجد

رسول خدا (صلی الله علیه آله و سلم) فرمود: برای همسایه مسجد، جز در مسجد نماز خواندن روا نیست(36).
علی (علیه السلام) فرمود: حریم مسجد، چهل ذرع و همسایه آن، چهل خانه از چهار طرف است(37).

انتظار برای نماز در مسجد

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس در مسجد پس از نمازش در انتظار نماز دیگر بماند، میهمان خداست و بر خداست که میهمانش را گرامی دارد(38).
رسول خدا (صلی الله علیه آله و سلم) فرمود: مساجد را گذرگاه قرار ندهید، مگر آن که هنگام عبور، دو رکعت نماز بخوانید(39).