فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

نماز در مسجد کوفه

ابوبصیر گوید، از حضرت صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خوب مسجدی است مسجد کوفه، هزار پیغمبر و هزار وصی پیغمبر در آن نماز خوانده اند(32).
امام رضا (علیه السلام) فرمود: نماز فرادی در مسجد کوفه فضیلتش بیشتر است از هفتاد نماز جماعت در مساجد دیگر(33).
امام صادق (علیه السلام) فرمود: یک نماز در مسجد کوفه برابر هزار نماز در مساجد دیگر است(34).

نماز در بیت المقدس، مسجد جامع، مسجد طایفه، مسجد بازار

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: یک نماز در بیت المقدس برابر هزار نماز است و یک نماز در مسجد جامع شهر برابر صد نماز، و یک نماز در مسجد قبیله و محل برابر بیست و پنج نماز و یک نماز در مسجد بازار برابر دوازده نماز است و نماز مرد در خانه اش به تنهایی فقط یک نماز است(35).

همسایه مسجد

رسول خدا (صلی الله علیه آله و سلم) فرمود: برای همسایه مسجد، جز در مسجد نماز خواندن روا نیست(36).
علی (علیه السلام) فرمود: حریم مسجد، چهل ذرع و همسایه آن، چهل خانه از چهار طرف است(37).