فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

نماز در مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ثواب یک نماز در مسجد من، برابر است با ثواب ده هزار نماز در مساجد دیگر جز مسجدالحرام. زیرا نماز در مسجدالحرام برابر یکصد هزار نماز در مساجد دیگر است(31).

نماز در مسجد کوفه

ابوبصیر گوید، از حضرت صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خوب مسجدی است مسجد کوفه، هزار پیغمبر و هزار وصی پیغمبر در آن نماز خوانده اند(32).
امام رضا (علیه السلام) فرمود: نماز فرادی در مسجد کوفه فضیلتش بیشتر است از هفتاد نماز جماعت در مساجد دیگر(33).
امام صادق (علیه السلام) فرمود: یک نماز در مسجد کوفه برابر هزار نماز در مساجد دیگر است(34).

نماز در بیت المقدس، مسجد جامع، مسجد طایفه، مسجد بازار

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: یک نماز در بیت المقدس برابر هزار نماز است و یک نماز در مسجد جامع شهر برابر صد نماز، و یک نماز در مسجد قبیله و محل برابر بیست و پنج نماز و یک نماز در مسجد بازار برابر دوازده نماز است و نماز مرد در خانه اش به تنهایی فقط یک نماز است(35).