فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

نماز در مسجدالحرام

امام باقر (علیه السلام) فرمود: یک نماز در مسجدالحرام ثوابش از یکصد هزار نماز در مساجد دیگر افزونتر خواهد بود(29).
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس هفت بار به دور این خانه طواف کند و دو رکعت نماز طواف را بخوبی انجام دهد، گناهان او آمرزیده شود(30).

نماز در مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ثواب یک نماز در مسجد من، برابر است با ثواب ده هزار نماز در مساجد دیگر جز مسجدالحرام. زیرا نماز در مسجدالحرام برابر یکصد هزار نماز در مساجد دیگر است(31).

نماز در مسجد کوفه

ابوبصیر گوید، از حضرت صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خوب مسجدی است مسجد کوفه، هزار پیغمبر و هزار وصی پیغمبر در آن نماز خوانده اند(32).
امام رضا (علیه السلام) فرمود: نماز فرادی در مسجد کوفه فضیلتش بیشتر است از هفتاد نماز جماعت در مساجد دیگر(33).
امام صادق (علیه السلام) فرمود: یک نماز در مسجد کوفه برابر هزار نماز در مساجد دیگر است(34).