فهرست کتاب


چشمه سار حکمت در 800 موضوع در 800 حدیث

همت سهراب پور

744 - نگهداری و حفظ زبان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): رحم الله مومنا أمسک لسانه من کل شر فان ذلک صدقة منه علی نفسه.(724)
رسول خدا (صلی الله علیه السلام): خداوند رحمت کند مومنی را که زبان خود از هر بدی حفظ می کند، که این عمل صدقه ای است از جانب او برای خودش.

745 - نگاه ابزاری به دنیا

ابن ابی یعفور (علیه السلام): قلت لابی عبدالله (علیه السلام): انا لنحب الدنیا، فقال لی تصنع بها ماذا؟ قلت: اتزوج منها و احج و انفق علی عیالی و انیل اخوانی و اتصدق، قال لی: لیس هذا من الدنیا، هذا من الاخرة.(725)
ابن ابی یعفور (علیه السلام): به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: ما دنیا را دوست داریم. فرمود: تا با آن چه کار کنی؟ عرض کردم: ازدواج کنم، حج بروم، خرج خانواده ام را بدهم، به برادرانم (دوستان مومن) رسیدگی کنم و صدقه بدهم. حضرت فرمود: این از دنیا نیست بلکه از آخرت است (آخرت طلبی است نه دنیا طلبی).

746 - نگرش دو گانه به دنیا

قال علی (علیه السلام): من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته.(726)
امام علی (علیه السلام): هرکس با چشم بصیرت و دیده ی عبرت به دنیا بنگرد به او بینائی می بخشد و آن کس که چشمش به دنبال آن باشد و فریفته ی آن گردد از دیدن حقایق نابینایش می کند.