فهرست کتاب


چشمه سار حکمت در 800 موضوع در 800 حدیث

همت سهراب پور

578 - قیام امام خمینی (رض)

عن ابی الحسن الاول (علیه السلام) قال: رجل من اهل قم یدعوا الناس الی الحق یجتمع معه قوم کزبر الحدید لا تزلهم الریاح العواصف و لا یملون من الحرب و لا یجبنون و علی الله یتوکلون و العاقبة للمتقین.(559)
امام کاظم (علیه السلام): مردی از اهل قم مردم را به حق دعوت می نماید، جمعی دور او گرد می آیند به محکمی آهن افته شده، هیچ تندبادی نمی تواند نابودشان نماید و تزلزلشان دهد و از جنگ ملول نمی شوند و در مصاف با دشمن هیچگونه ترسی به آنها راه نمی یابد و بر خداوند تکیه می نمایند و عاقبت از آن اهل تقواست.

579 - قیامت روزانه

قال لقمان (علیه السلام): ان تک فی شک من الموت فارفع عن نفسک النوم و لن تستطیع ذلک و ان کنت فی شک من البعث فادفع عن نفسک الانتباه و لن تستطیع ذلک. فانک اذا فکرت فی هذا علمت ان نفسک بید غیرک و انما النوم بمنزلة الموت و انما الیقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت.(560)
لقمان (علیه السلام): اگر از مرگ در شک باشی، خواب را از خود دور بدار در حالی که هرگز نمی توانی و اگر در برانگیخته شدن (روز قیامت) تردید داری، بیداری را از خود بردار و توانایی این کار را نداری و چون به این حقیقت بیندیشی خواهی دانست که اختیار تو به دست دیگری است. و خواب به منزله مرگ است و بیداری پس از خواب به منزله ی برانگیخته شدن پس از مرگ است.

580 - کاهش دوستان

قال علی (علیه السلام) من جانب الاخوان علی کل ذنب قل اصدقاؤه.(561)
امام علی (علیه السلام): هرکس برای هر خطایی از برادران کناره گیری کند دوستانش کاهش می یابد.