فهرست کتاب


چشمه سار حکمت در 800 موضوع در 800 حدیث

همت سهراب پور

297 - دفع کننده بلاها

قال الکاظم (علیه السلام): علیکم بالدعاء فان الدعاء لله و الطلب الی الله یرد البلاء و قد قدر وقضی و لم یبق الا امضاؤه فاذا دعی الله عزوجل و سئل صرف البلاء صرفه.(288)
امام موسی کاظم (علیه السلام): بر شما باد بر دعا کردن؛ زیرا دعا به درگاه خدا و مسئلت کردن از او بلایی را که قضا و قدر الهی به آن تعلق گرفته و فقط مانده که به اجرا در آید، دفع می کند. پس چون خدای عزوجل خوانده شود
و از او مسئلت گردد بلا را کاملا برگرداند.

298 - دلباختگی به زنان

قال علی (علیه السلام): ایاک و کثره الوله بالنساء و الاغراء بلذات الدنیا فان الوله بالنساء ممتحن و الغری باللذات ممتهن.(289)
امام علی (علیه السلام): بر حذر باش از شیفتگی به زنان و آزمندی به لذتهای دنیا؛ زیرا شیفته ی زنان در رنج و محنت است و آزمند لذتها خوار و ذلیل.

299 - دل بستن به خدا

قال علی (علیه السلام): انقطع الی الله سبحانه فانه یقول: و عزتی و جلالی لا قطعن امل کل من یؤمل غیری بالیاس.(290)
امام علی (علیه السلام) تنها به خدای سبحان دل ببندد، که او می فرماید: به عزت و جلال خودم سوگند که امید هر کس را که به غیر من امید بندد به ناامیدی می کشانم.