فهرست کتاب


چشمه سار حکمت در 800 موضوع در 800 حدیث

همت سهراب پور

257 - خوش اخلاقی و بداخلاقی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): علیکم بحسن الخلق، فأن حسن الخلق فی الجنة لامحالة و ایاکم و سوء الخلق، فأن سوء الخلق فی النار لا محالة.(250)
رسول خدا (صلی الله علیه و آله): خوش اخلاق باشید زیرا جایگاه اخلاق خوش (و آنکه به این ویژگی خود را آراستند) در بهشت است، و از بداخلاقی بپرهیزید چرا که بی تردید جایگاه بدخلقی (و بد خلقان) در دوزخ خواهد بود.

258 - خوشحالی شیطان

الامام الصادق (علیه السلام): لا یزال ابلیس فرحا ما اهتجر المسلمان فاذا التقیاء اصطکت رکبتاه و تخلعت اوصاله و نادی یا ویله ما لقی من الثبور.(251)
امام صادق (علیه السلام): تا زمانی که دو مسلمان با یکدیگر قهر باشند، ابلیس خوشحال است و هرگاه با هم دیدار کنند(همراه با آشتی) زانوهایش به هم خورد و بندهایش از هم بگسلد و فریاد زند: وای بر من؛ هلاک شدم.

259 -خوشگذرانی

قال علی (علیه السلام): عجبت لمن عرف سوء عواقب اللذات کیف لا یعف.
امام علی (علیه السلام): در شگفتم از کسی که فرجام ناگوار خوشگذرانی ها را می داند چگونه از آنها خودداری نمی ورزد.