فهرست کتاب


چشمه سار حکمت در 800 موضوع در 800 حدیث

همت سهراب پور

178 - تن پروری

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام):خدمة الجسد اعطائه ما یستدعیه من الملاذ و الشهوات و المقتنیات و فی ذالک هلاک النفس.(172)
امام علی (علیه السلام): خدمت تن کردن (تن پروری) و آنچه که جسم از قبیل لذتها و خواسته ها و مطلوب ها طلب می کند به تن رساندن، موجب هلاکت روح است.

179 - توصیف بهشت

الامام علی (علیه السلام): الجنة التی اعدها الله تعالی للمؤمنین خطافة لابصار الناظرین، فیها درجات متفاضلات و منازل متعالیات، لا یبید نعیمها و لا یضمحل حبورها و لاینقطع سرورها و لا یطعن مقیمها و لا یهرم خالدها و لا یباس ساکنها آمن سکانها من الموت فلا یخافون.(173)
امام علی (علیه السلام): بهشتی که خدای تعالی به مومنان وعده داده است چشم بینندگان را خیره می کند. در آن درجاتی است یکی برتر از دیگری و منازلی است یکی بالاتر از دیگری. نعمتش از بین نمی رود و شادیش به پایان نمی رسد، اقامت کننده در آن کوچ نمی کند و جاویدان در آن پیر نمی شود و ساکن آن آسیبی نمی بیند، اهل آن از مرگ در امانند و ترسی به دل راه نمی دهند.

180 - توفیق در سایه نیت

قال الصادق (علیه السلام): انما قدر الله عون العباد علی قدر نیاتهم، فمن صحت نیته ثم عون الله له و من قصرت نیته قصر عنه العون بقدر الذی قصر.(174)
امام صادق (علیه السلام): خداوند یاری خود به بندگان را به اندازه نیت های آنان قرار داده است. پس هر که نیتش درست باشد یاری خدا به او کامل رسد و هرکه نیتش کاستی داشته باشد، یاری خدا نیز به همان اندازه کاستی نیت او، از وی کاسته شود.