فهرست کتاب


چشمه سار حکمت در 800 موضوع در 800 حدیث

همت سهراب پور

15 - از آداب معاشرت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): تصافحوا فان التصافح یذهب السخیمة.(15)
رسول خدا (صلی الله علیه و آله): با یکدیگر مصافحه کنید و دست دهید، زیرا این کار کینه را می زداید و از بین می برد.

16 - از آداب میهمانداری

قال الباقر (علیه السلام): من الجفاء استخدام الضیف.(16)
امام باقر (علیه السلام): از جمله موارد جفاء و ستم؛ کار کشیدن از مهمان است.

17 - از آداب مساجد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لحدیث البغی فی المسجد یأکل الحسانات کما تأکل البهیمة الحشیش.(17)
رسول خدا (صلی الله علیه و آله): سخن گفتن به ستم و سرکشی در مسجد، حسنات را از بین می برد همچون چهارپایی که علف را خورده (و چیزی باقی نمی گذارد).