فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

مرحله دوم عملیات

بعدازظهر چهارشنبه 26/12/1366، دلیر مردان سپاه در این مرحله با پیشروی در غرب شهر خرمال، روستاهای تپه کلاری، حاجی رقه، تپه توکه، کپه کول و... را توانستند، آزاد کنند. با آزادسازی این روستاها ارتباط شمال و جنوب استان سلیمانیه قطع شد و شهر مهم دو جیله و بیش از 20 روستای اطراف آن آزاد شد.

مرحله سوم عملیات

در بامداد پنج شنبه 27/12/1366، آغاز و مدافعان مهین اسلامی پس از عبور رودخانه های خروشان سیروان، زیمکان و آب لیله، مواضع، پایگاهها و استحکامات دشمن را در سلسله ارتفاعات بالمبو و گزیل و بیش از 24 ارتفاع دیگر در جنوب استان سلیمانیه عراق در هم کوبیدند و بر بیش از 90 روستای منطقه عمومی حلبچه تسلط پیدا کردند و روستاهای حد فاصل شهر دو جیله و دریاچه دربندیخان عراق آزاد شد و نیروی دریایی سپاه با استقرار در شرق دریاچه، تحرکات دشمن در آن سوی دریاچه را زیر نظر گرفت و پیشروی به سوی شهر حلبچه از چندین جناح ادامه، و این شهر به محاصره درآمد و سرانجام رزم آوران اسلام موفق شدند، در زیر بمبارانهای شدید هوایی و شیمیایی دشمن، شهر 70 هزار نفری حلبچه را آزاد نمایند.

مرحله چهارم عملیات

این مرحله از نیمه شب پنج شنبه 27/12/1366، آغاز و رزمندگان اسلام، پس از تثبیت مناطق آزاد شده، موفق شدند شهر مرزی و کردنشین نو سود را که بیش از 7 سال زیر سلطه دشمن قرار داشت و بغداد آن را به عنوان پایگاهی برای ضد انقلابیون و منافقین وابسته تبدیل کرده بود، از تیر رس دشمن خارج سازند.
با استقرار کامل نیروها در شهر نوسود موفق شدند دو شهر نظامی "طویله و بیاره" و بیش از 8 روستای اطراف آن در نزدیکی نوار مرزی را آزاد کنند.
دشمن در روز جمعه 28/12/1366، در محورهای شمالی عملیات والفجر 10 اقدام با پاتک کرد که با هوشیاری و آمادگی رزمندگان اسلام دفع شد و دشمن پس از بجای گذاشتن دهها کشته، زخمی و اسیر، ناگزیر به عقب نشینی شد و حتی مواضع قبلی خود را نیز از دست داد.