فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

تغییر تاریخ هجری به شاهنشاهی: 25 اسفند 1354

سالهای 1350 تا 1354، سخت ترین دوران برای نهضت اسلامی و نیروهای مبارز محسوب می شود، زیرا با اوجگیری نهضت، رژیم پهلوی خشونت بیشتری از خود نشان می داد و با اعمال تبعیدها، زندانهای بلند مدت، اعدامها و کشتارهای دسته جمعی، به جو وحشت و اختناق دامن می زد و برای خاموش کردن شعله های انقلاب و جلوگیری از نفوذ معنوی امام (ره)، نه تنها رساله عملیه و پیامها و هرگونه نوشتاری را که ارتباط با ایشان داشت، ممنوع کرد، بلکه بردن نام امام (ره) را جرمی نابخشودنی می شمرد. از سوی دیگر رژیم با انجام تبلیغات وسیع وانمود می کرد که ایران با رهبری شاه در آستانه تمدن بزرگ قرار گرفته است. در این راستا حزب رستاخیز تأسیس شد و رژیم که سالها سیستم دو حزبی را نردبان ترقی معرفی کرده بود، اینک در فضیلت تک حزبی، تبلیغات وسیع و دامنه داری می کرد. رهبر نهضت اسلامی به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد بیانیه ای صادر و ضمن تحریم عضویت در حزب رستاخیز، پرده از روی این بازی سیاسی و فریبکاری ها برداشتند و از حوزه قم خواستند که خاطره قیام 15 خرداد را باشکوه برگزار نماید.(277)
نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن برای عموم ملت حرام و کمک به ظلم و استیصال مسلمین است، و مخالفت با آن از روشن ترین موارد نهی از منکر است...

نتایج حزب رستاخیز

نخستین ثمره فعالیت حزب رستاخیز، مجلس دوره بیست و چهارم بود که توسط این حزب در شهریور 1354، افتتاح گردید. شاه در افتتاح این مجلس تلویحاً کلیه ضعفها و عقب ماندگیها و فساد و زبونیهای گذشته را به آثار و مظاهر بازمانده از غلبه فرهنگی و معنوی مهاجمین و بیگانگان اشغالگر نسبت داد. او اسلام را هدف قرار داده و می خواست اسلام زدایی را تنها راه رسیدن به ترقی و تمدن قلمداد نماید و مظاهر فرهنگ اسلامی را ناسازگار با فرهنگ شاهنشاهی معرفی کند.
در پایان سال 1354، مجلسین شورای شورای ملی و سنا در یک اجلاس مشترک تصویب کردند که مبدأ تاریخ با شاهنشاهی تغییر یابد و مردم و سازمانهای ملی و دولتی موظف شدند تاریخ جدید را به کار برند و تاریخ هجری که تاریخی اسلامی و منشأ هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به مدینه است از بین برود. در توجیه این عمل در کتاب تاریخ سال چهارم آموزش متوسطه عمومی نوشتند: در تاریخ بیست و پنجم اسفند 1354، خورشید با تصویب مجلسین شورای ملی و سنا در یک اجلاس مشترک، مقرر شد تاجگذاری کوروش کبیر در سال 559 پیش از میلاد مبدأ سال خورشیدی و سرآغاز تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار گیرد. به همین مناسبت اول سال 1355 هجری خورشیدی آغاز سال 2535 شاهنشاهی، سال رسمی کشور شاهنشاهی ایران اعلام شد.!
از آنجا که صحنه گردانان می خواستند در تاریخ جدید شاهنشاهی ترتیبی اتخاذ شود که دو رقم آخر آن نشان دهنده تعداد سالهای سلطنت شاه باشد ، ناگزیر سال 1355 شمسی را سال 2535 شاهنشاهی کردند. ولی ناگهان متوجه شدند که در سال 1350، به عنوان دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی جشن گرفته و آن را تثبیت کرده اند و به این ترتیب سال 1355، می بایست سال 2505 شاهنشاهی اعلام می شد.
آیه الله العظمی گلپایگانی (ره) در اعتراض به این عمل، تلگرافی به رؤسای مجلس شورای ملی و سنا فرستاد که در بخشی از آن آمده بود:
... اقدام ناگهانی مجلسین در تصویب این قطعنامه توهین به اسلام و صاحب شریعت مقدسه و خلاف انتظار جامعه مسلمان ایران است و تغییر مبدأ تاریخ، به تاریخی که در قطعنامه پیشنهاد شده، برای ملتی که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان و معتقد به اسلام و تعظیم شعائر اسلامی است و به اینکه مبدأ تاریخش سال هجرت پیغمبر عظیم الشأن اسلام می باشد، افتخار دارد، مفهوم صحیحی ندارد و قابل تحمل نیست...(278)
امام خمینی (ره) در پیام عید فطر سال 1355، به کارگیری این تاریخ را حرام اعلام نمودند:(279)
... کارشناسان که می خواهند مخازن ما را بی مانع به غارت ببرند، برای تضعیف اسلام و محو اسم آن نغمه شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند. این تغییر از جنایات بزرگی است که در این عصر به دست این دودمان کثیف واقع شد. بر عموم ملت است که با استعمال این تاریخ جنایتکار مخالفت کنند و چون این تغییر هتک اسلام و مقدمه محو اسم آن است خدای نخواسته استعمال آن بر عموم حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم و مخالفت با اسلام عدالتخواه است...
بعد از قیام ملت قهرمان ایران، رژیم شاهنشاهی در یک عقب نشینی آشکار جهت نجات تاج و تخت خویش در سال 1357، تاریخ شاهنشاهی را ملغی کرد و تاریخ هجری شمسی را به عنوان تاریخ رسمی کشور باز گرداند.

عملیات والفجر 10: 25 اسفند 1366

جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به بمباران و موشک باران مناطق مسکونی شهرها و احقاق خود در مجامع بین المللی، با تغییر منطقه عملیاتی از جنوب به غرب، در صدد برآمد تا قدرت رزمندگان اسلام را بار دیگر به جهانیان نشان دهد.
بدین منظور عملیات گسترده ای در غرب کشور در دشتهای سلیمانیه عراق همزمان با مبعث رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به نام والفجر 10، آغاز شد. این عملیات در روز سه شنبه 25/12/1366، شروع و در 5 مرحله به اجرا در آمد.