فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

بخش پژوهش و تبلیغات

به منظور تبیین ارزشهای والای شهادت و ایثار و زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان و نشر فرهنگ شهادت طلبی و نظر به اهمیت مأموریت فرهنگی بنیاد و لزوم برقراری نوعی توازن نسبی میان فعالیتهای مادی و معنوی، در خرداد 1375، معاونت پژوهش و تبلیغات بنیاد شهید تأسیس شد تا تلاشهای فرهنگی بطور متمرکز در جهت تحقق اهداف مذکور به انجام برسد. این معاونت نیز از چهار اداره کل و دفتر ستادی تشکیل شده است.

ارتحال آیه الله سید ابوالقاسم کاشانی: 23 اسفند 1340

سید ابوالقاسم در سال 1264 شمسی، در خانواده ای روحانی و در تهران قدم به عرصه وجود نهاد. پدرش آیه الله حاج سید مصطفی کاشانی است که از علما و مراجع بزرگ شیعه عصر خویش شود. ایشان در سال 1280 شمسی، به نجف هجرت و در آنجا به تدریس و تحقیق مشغول گشت.
آیه الله سید مصطفی در جنگ جهانی اول و تجاوز انگلیس به عراق به صفوف مجاهدان پیوست و هدایت و رهبری نیروهای عراقی را به عهده گرفت.
سید ابوالقاسم در سن شانزده سالگی به همراه پدر عازم عراق و در حوزه نجف به ادامه تحصیل پرداخت و از اساتید بنام چون میرزا محمد تقی شیرازی، آخوند خراسانی و میرزا حسین خلیلی بهره های فراوان برد و در 25 سالگی به درجه اجتهاد نایل آمد و بزرگانی چون شیخ الشریعه اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی و سید اسماعیل صدر در نامه های خود به تفصیل از مقام علمی او با القابی مانند شکافنده ی دریای علوم و کلید در گنجهای دقیق و... یاد کرده اند.

مبارزات سیاسی

آیه الله کاشانی از دوران جوانی دارای افکار آزادیخواهانه بود و از ظلم و ستم و استعمار بیزار و متنفر و در گستره ای به وسعت جهان اسلام با استعمارگران بویژه انگلیس مبارزه می کرد.
در سال 1285 شمسی، که مردم ایران از بی لیاقتی شاهان قاجار و فساد دستگاه حکومتی و دخالت بیگانگان در امور داخل و چپاول ثروت ملی کشور خسته شده، و نهضت مشروطه را راه اندازی کردند، آیه الله کاشانی مشاورت آیه الله آخوند خراسانی را عهده دار بود و در تصمیم گیریها او را یاری می کرد. مبارزات آیه الله کاشانی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: