فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

ب - شهید:

برنامه ریزی و تلاش برای تجلیل و تکریم شهیدان و زنده نگهداشتن یاد و خاطره آنان از طریق:
1- برگزاری مراسم یاد بود و سالگرد شهدا، با الهام از مکتب عاشورای حسینی و با استفاده از ایاد و مناسبتهای ملی و مذهبی،
2- حفظ قداست و نگهداری شایسته گلزار شهدا و محور قرار دادن این مرکز در برگزاری مراسم رسمی و مردمی با مشارکت مردم و نهادها و نامگذاری معابر و میادین و مراکز فرهنگی، اجتماعی و اماکن عمومی و ملی به نام شهدا و نصب یادمانهای گوناگون شهیدو شهادت در سطح جامعه.
3- تعمیق یاد و خاطره شهدا در عرصه فرهنگ و ادبیات و هنر و تاریخ.
4- جمع آوری و نگهداری و معرفی آثار فرهنگی، ادبی، هنری، و صایا و دیگر آثار شهدا.
5- تشویق و ترغیب و حمایت از اندیشمندان، ادبا و نویسندگان و هنرمندان، و معرفی ویژگیها و فضایل اسوه های شهادت و ایثار.

ج - خانواده های شاهد:

برنامه ریزی و تلاش برای رشد و اعتلی مادی و معنوی خانواده های شاهد در زمینه های:
1- امور فرهنگی - آموزشی
پیگیری و نظارت امور فرهنگی، تربیتی و آموزشی فرزندان شاهد و زمینه سازی رشد تعالی فکری، روحی، اخلاقی و تحصیلی آنان به منظور پذیرش مسئولیتهای جامعه اسلامی و به دست گرفتن امور جامعه از طریق:
- تهذیب و کسب معنوت و ارتقای معرفت دینی و بهره ور کردن استعدادها.
- نظارت در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای ارتقای علمی، تحقیقی، آموزشی و مهارتهای فکری و تخصصی و پرورش جسمی فرزندان شاهد و در تمام مراحل و مقاطع تحصیلی به بهترین وجه با همکاری مراجع ذیربط.
- تقویت روحیه خدمت به اسلام ناب در خانواده های شاهد.
2- امور معیشتی و رفاهی
تلاش در جهت خود اتکایی اقتصادی و تامین اجتماعی و رفاهی خانواده های شاهد از قبیل:
- فراهم سازی تسهیلات و ارایه حمایتهای لازم و آموزشهای تخصصی، فنی و حرفه ای جهت ایجاد اشتغال مفید با همکاری مراجع ذیربط.
- تامین و پرداخت حقوق، مستمری و مزایای خانواده های شاهد واجد شرایط در چهار چوب ضوابط مربوط.
- تامین مسکن همسر و فرزندان تحت پوشش فا(قدس سره) مسکن یا دارای مسکن نامناسب با کمک خانواده شاهد و مراجع ذیربط.
- تامین خدمات درمانی همسر، فرزندان و والدین شاهد تحت پوشش، با همکاری دستگاههای ذیربط.
- ارایه خدمات و تسهیلات در زمینه ازدواج فرزندان و همسران شاهد.
- انجام اقدامات ممکن در جهت ارایه خدمات و مساعدتهای ضروری به والدین معظم شاهد.
3- امور حقوقی و قضایی
تلاش در جهت حل و فصل امور حقوقی و قضایی خانواده های شاهد با همکاری مراجع ذیربط از طریق: پیشنهاد و همکاری با مراجع قضایی در تعیین و نصب و عزل قیم و امین و مراقبت بر اعمال اولیاء و اوصیاء و قیمها و حضانت کنندگان از صغار شاهد و رسیدگی به اختلافات.
- مساعدت و همکاری با مراجع ذیربط در جهت تبدیل و تغییر در اموال و دارایی صغار شاهد در راستای مصالح آنان بر حسب موازین شرعی و در صورت لزوم پی گیری به منظور حل و فصل اختلافات مربوطه تا صدور حکم قطعی.
- در خواست تنفیذ وصیتنامه عادی شهدا از محاکم ذیصلاح و پی گیری امور مربوط به انحصار وراثت و مراقبت بر احصاء و تسهیم ماترک شاهد و تقویم و نگهداری حساب اموال صغار و محجورین و معاضدت حقوقی و قضایی خانواده.
سیاستها و راهبردهای بنیاد بر اساس مبانی و اهداف مذکور، عبارتند از:
1- تلاش در جهت تحقق وجهه فرهنگی بنیاد.
2- بسیج نظام و جامعه اسلامی.
3- خود اتکایی خانواده های محترم شهدا.
4- قانونمندی و رعایت اعتدال.
5- تاکید بر انتشار فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خانواده های شاهد.
6- اصلاح ساختار نهاد.
7- استفاده بهینه از منابع اقتصادی.

فعالیتهای فرهنگی بنیاد

متعاقب صدور فرمان مورخ 6/1/1365، امام (ره) مبنی بر رسیدگی بیشتر به امور فرهنگی یادگاران شاهد، شورای طرح و برنامه شاهد، متشکل از نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد، وزرای فرهنگ و آموزش عال، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش، نسبت به تدوین اساسنامه اقدام کردند. متعاقباً ستادهای ویژه ای از قبیل شورای طرح و برنامه ریزی، ستاد امور تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و وزارتخانه های ذیربط پیش بینی و سازماندهی شد و برای بهینه ساختن فعالیتهای فرهنگی و تداوم پیگیری جدی آنها، لزوم تشکیلات مستقل در بنیاد شهید موضوعیت یافت و برای این منظور در سال 1372، معاونت فرهنگی تأسیس گردید و بتدریج با تغییر صعودی هرم سنی فرزندان شاهد و شرایط و موقعیت آنها، تحولاتی را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کرد که هم اکنون در قالب چهار اداره کل (آموزش عمومی ، آموزش عالی، پرورش و مددکاری و مشاوره) امور فرهنگی همسران و فرزندان معظم شهدا را برنامه ریزی، سازماندهی و اجرا می نماید.