فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

وظایف

بنیاد شهید علاوه بر وظایف خود یک نهاد هدایتگر، سیاستگزار، برنامه ریز و نظارت کننده است که وظیفه دارد تمام امکانات نظام و جامعه اسلامی را در جهت تحقق اهداف خود بسیج کند. بنابراین می توان وظایف آن را از سه جنبه، شهادت، شهید و خانواده شهید مورد بحث و بررسی قرار داد.

الف - شهادت:

1- برنامه ریزی و تلاش به منظور تبیین مفهوم و فلسفه جهاد، شهادت و ایثار، احیا، حفظ و ترویج فرهنگ و روحیه شهادت طلبی و جهاد و آکندن فضای جامعه از عطر شهادت به عنوان والاترین ارزش الهی از طریق: بیج کلیه امکانات بویژه نهادهای فرهنگی، اجتماعی، هنری، آموزشی و وسایل ارتباط جمعی.
2- شناسایی و ترویج عوامل رشد و توسعه فرهنگ شهادت طلبی.
3 - کشف و شناسایی عوامل باز دارنده و مخرب فرهنگ شهادت و ایثار ری و مشارکت در امحای آنها.

ب - شهید:

برنامه ریزی و تلاش برای تجلیل و تکریم شهیدان و زنده نگهداشتن یاد و خاطره آنان از طریق:
1- برگزاری مراسم یاد بود و سالگرد شهدا، با الهام از مکتب عاشورای حسینی و با استفاده از ایاد و مناسبتهای ملی و مذهبی،
2- حفظ قداست و نگهداری شایسته گلزار شهدا و محور قرار دادن این مرکز در برگزاری مراسم رسمی و مردمی با مشارکت مردم و نهادها و نامگذاری معابر و میادین و مراکز فرهنگی، اجتماعی و اماکن عمومی و ملی به نام شهدا و نصب یادمانهای گوناگون شهیدو شهادت در سطح جامعه.
3- تعمیق یاد و خاطره شهدا در عرصه فرهنگ و ادبیات و هنر و تاریخ.
4- جمع آوری و نگهداری و معرفی آثار فرهنگی، ادبی، هنری، و صایا و دیگر آثار شهدا.
5- تشویق و ترغیب و حمایت از اندیشمندان، ادبا و نویسندگان و هنرمندان، و معرفی ویژگیها و فضایل اسوه های شهادت و ایثار.