فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

اهداف و رسالتها

مجموعه اهداف و رسالتهای بنیاد بطور اختصار عبارتند از:
- احیا، حفظ و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان ضامن بقای مکتب نات بخش اسلام و تشیع و به عنوان سلاح کسب استقلال و استمرار جمهوری اسلامی و موثرترین ابزار حفظ عزت جامعه و تمامیت ارضی کشور.
- زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان و حفظ آثار آنان و اجرای فرامین امام (ره) در خصوص رسیدگی شایسته و همه جانبه به امور خانواده های شاهد. - تکریم و تجلیل از یادگاران عزیز شهدا، مفقودین و اسرا.
- تبیین حق عظیم شهیدان و خانواده های آنان.

وظایف

بنیاد شهید علاوه بر وظایف خود یک نهاد هدایتگر، سیاستگزار، برنامه ریز و نظارت کننده است که وظیفه دارد تمام امکانات نظام و جامعه اسلامی را در جهت تحقق اهداف خود بسیج کند. بنابراین می توان وظایف آن را از سه جنبه، شهادت، شهید و خانواده شهید مورد بحث و بررسی قرار داد.

الف - شهادت:

1- برنامه ریزی و تلاش به منظور تبیین مفهوم و فلسفه جهاد، شهادت و ایثار، احیا، حفظ و ترویج فرهنگ و روحیه شهادت طلبی و جهاد و آکندن فضای جامعه از عطر شهادت به عنوان والاترین ارزش الهی از طریق: بیج کلیه امکانات بویژه نهادهای فرهنگی، اجتماعی، هنری، آموزشی و وسایل ارتباط جمعی.
2- شناسایی و ترویج عوامل رشد و توسعه فرهنگ شهادت طلبی.
3 - کشف و شناسایی عوامل باز دارنده و مخرب فرهنگ شهادت و ایثار ری و مشارکت در امحای آنها.