فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

ساختار سازمان بنیاد(269)

ریاست بناید با حکم رهبری، در مقام نماینده ولی فقیه و با حکم ریاست جمهوری در مقام رئیس بنیاد به مدت 4 سال منصوب می شود و از طریق معاونتهای فرهنگی، پژوهش و تبلیغات، تعاون و امور مجلس، اداری و مالی و برنامه ریزی و دفاتر ستادی، شامل: دفتر ریاست و روابط عمومی، اداره کل حراست، دفتر امور مشاورین، دفتر بازرسی و دفتر امور بین الملل و دفتر هیئت مرکزی گزینش از طریق ادارات کل استانها و 242 اداره در طرح کشور هدایت عالیه و اداره امور بناید شهید را به عهده دارد.

اهداف و رسالتها

مجموعه اهداف و رسالتهای بنیاد بطور اختصار عبارتند از:
- احیا، حفظ و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان ضامن بقای مکتب نات بخش اسلام و تشیع و به عنوان سلاح کسب استقلال و استمرار جمهوری اسلامی و موثرترین ابزار حفظ عزت جامعه و تمامیت ارضی کشور.
- زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان و حفظ آثار آنان و اجرای فرامین امام (ره) در خصوص رسیدگی شایسته و همه جانبه به امور خانواده های شاهد. - تکریم و تجلیل از یادگاران عزیز شهدا، مفقودین و اسرا.
- تبیین حق عظیم شهیدان و خانواده های آنان.

وظایف

بنیاد شهید علاوه بر وظایف خود یک نهاد هدایتگر، سیاستگزار، برنامه ریز و نظارت کننده است که وظیفه دارد تمام امکانات نظام و جامعه اسلامی را در جهت تحقق اهداف خود بسیج کند. بنابراین می توان وظایف آن را از سه جنبه، شهادت، شهید و خانواده شهید مورد بحث و بررسی قرار داد.