فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی: 22 اسفند 1358

سپاه، ارتش، بسیج، جهاد و دستگاههای دولتی باید یاد شهیدان را زنده بداند و مفهوم شهادت، این مفهوم با شهادت، این مفهوم با عظمت و پر ارزش و بسیار موثر را در کشو ایران اسلامی، در میان ملت مبارز ایران احیا و حفظ کنند، اگر چه خون مطهر شهدای ما در سطح جهان بار دیگر این مفهوم را احیا کرد.
آنچه مهم است حفظ راه شهداست، یعنی پاسداری از خون شهدا، این وظیفه اول ماست. در قبال شهدا همه موظفیم.
مقام معظم رهبری
بنیاد شهید در 22 اسفند 1358، به فرمان امام (ره) تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و در چهار چوب اساسنامه مصوبه و آیین نامه های مربوط زیر نظر رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می شود. احیا، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، نده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان تجلیل و تکریم از خانواده های معظم شهیدان، جدیت در امور فرهنگی خانواده ها شاهد، خود اتکایی و قانونمند کردن ارایه خدمات به آنان و بسیج امکانات نظام به منظور پراکندن عطر ملکوتی شهادت در جامه، محر فعالیتهای این نهاد مقدس است. البته سابقه اولیه این نهاد به دوران آغاز قیام امام (ره) له سال 1342، باز می گردد. بعد از قیام خونین پانزده خرداد 1342 گروهی از روحانیون انقلاب و مبارز و افراد نیکوکار به دستور امام (ره) ماموریت یافتند تا به خانواده های شهدا رسیدگی کنند، که این کار در طول سالهای مقاومت و مبارزه ادامه یافت و در سالهای 57- 1356، دامن وسیعتری پیدا کرد. بعد از پیروزی انقلاب برای سامان دادن بیشتر به امور شهدا و خانواده های آنان، با فرمان امام (ره) بنیاد آغاز به کار کرد که با آغاز جنگ تحمیلی و بیشتر شدن تعداد شهیدان، وظیفه و تکلیف بنیاد شهید سنگین تر شد.

فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس بناید شهید انقلاب اسلامی(268)

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجه الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ایده الله تعالی
ملت ریف ایران می داند که نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی مرهون فداکاری قشرهای مختلف ملت است که در صف سف اول باید شهدای انقلاب - رحمه الله علیهم - و کسانی را که در این راه معلول و آسیب دیده شده اند، محسوب داشت. لهذا باید رسیدگی کامل به خاندان شهدا و آسیب دیدگان و معلولین در این راه، چه در حال انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود.
ابتدا لازم است سازمانی به سرپرستی جناب عالی و هیاتی از معتمدین متدین و آگاه و آشنا بدین گوه امو، برای این مقصد مهم تاسیس شود که با اجرای طرحهای مفید آن، ملت و دولت انقلابی دین خود را در مقابل این گروه فداکار در راه انقلاب اسلامی ادا نماد. شورای انقلاب موظف هستند برای این شروع مهم، بود چه کافی تصویب نماید و در اجرای آن سرعت عمل به خرج دهد و دولت و متصدیان امور موظف هستند موارد زیر را مورد تصویب و اجرای سریع قرار دهند:
1- اولویت فرهنگی: یعنی در مدارس و دانشگاه با تسهیلات مقتضی وارد شوند.
2- اولویت اقتصادی: یعنی مسکن، وسایل زندگی و سایر مایحتاج زندگی برای آنان تهیه گردد.
3- اولویت در استخدام: یعنی خانواده های شهدا و معلولین در استخدام دولتی اولویت داشته باشند و آنان که قدرت خدمت دارند به استخدام دولت در آیند.
4- کارت مجانی برای سوار شدن آنان در اتوبوس های دولتی داخل شهرها تهیه گردد.
5- کارت نیمه بها برای استفاده از وسایل نقلیه بین هری مثل قطار و هواشیما و غیره.
6- تشکیل دفترچه مخصوص برای قدرت خرید از تعاونیهای دولتی.
7- بیمه درمانی و استفاده از کارت ویژه خرید دارو.
8- قرار دادن حقوق رسمی برای معلولین که قدرت کار ندارند و خانواده شهدا بالنسبه به افراد آن خانواده.
9- ایجاد برنامه هایی در رادیو به عنوان معلولین و خانواده شهدا.
10- سازمان موظف است بدون فوت وقت، معلولین و آسیب دیدگانی را که احتیاج به معالجه دارند علاج قرار دهد و در صورتی که با تصدیق طبیب لازم است برای معالجه به خارج از کشور بروند، اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنان را فراهم نماید.
ضمنا متذکر می شود که اگر سازمان در موارد مرقومه به اشکالی برخورد نمود و یا از طرف بعضی متصدیان اهمالی شد، این جانب را مطلع نمایید تا در رفع آن به طور مقتضی عمل نمایم.
روح الله الموسوی الخمینی

ساختار سازمان بنیاد(269)

ریاست بناید با حکم رهبری، در مقام نماینده ولی فقیه و با حکم ریاست جمهوری در مقام رئیس بنیاد به مدت 4 سال منصوب می شود و از طریق معاونتهای فرهنگی، پژوهش و تبلیغات، تعاون و امور مجلس، اداری و مالی و برنامه ریزی و دفاتر ستادی، شامل: دفتر ریاست و روابط عمومی، اداره کل حراست، دفتر امور مشاورین، دفتر بازرسی و دفتر امور بین الملل و دفتر هیئت مرکزی گزینش از طریق ادارات کل استانها و 242 اداره در طرح کشور هدایت عالیه و اداره امور بناید شهید را به عهده دارد.