فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

تا پایان سال 1375، تعداد 497 هزار خانوار با جمعیت 266/740/1 نفر شامل ایتام، بی سرپرستان، از کارافتادگان و سایر نیازمندان به صورت دایمی تحت پوشش بوده اند که 804/203 خانوار شامل 133/585 نفر در روستا و 273/293 خانوار شامل 113/882 نفر در شهر هستند. بعلاوه تعداد 175277 نفر نیز به صورت موردی از این خدمات بهره مند شده اند.

حمایت از محرمان خارج از کشور

بر اساس اینکه مسلمانان امت واحده اند و برای کمک به محرومین محدوده جغرافیایی نمی توان قایل شد، کمیته امداد دامنه فعالیتهای خود را در چند کشور مسلمان، به شرح زیر گسترش داده است:
1- لبنان
از اواخر سال 1366، کمیته امداد یا 16 واحد، شامل یک واحد مرکزی و یک شاخه اصلی و 7 مؤسسه تابعه در لبنان مشغول فعالیت شده است که هم اکنون 4525 خانوار با جمعیت 10029 نفر را تحت پوشش دارد.(261)
2- افغانستان
در سال 1371، یک شاخه اصلی در کابل و یک شاخه فرهی در قلعه فتح الله خان، در سال 1372، یک شاخه اصلی در مزار شریف و در سال 1373 ، یک شاخه اصلی در شهر بامیان تأسیس شده است که 6742 خانوار با جمعیت 28311 نفر را به صورت دایمی و فصلی و موردی تحت پوشش دارد.
3- جمهوری آذربایجان
در سال 1372، یک شاخه اصلی در شهر باکو تأسیس شد که هم اینک بیش از هفت هزار خانوار، با جمعیتی بیش از بیست هزار نفر را تحت پوشش قرار دارد.
4- تاجیکستان
مردم تاجیک از نظر فرهنگ و سنت، نزدیکی بسیاری با ایرانیان دارند و در این کشور 80 درصد مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند.
همزمان با دهه فجر 1373، کمیته امداد در شهر دوشنبه تأسیس شد که تا به حال به بیش از سه هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر بیست هزار نفر بطور دایمی و به تعداد زیادی به صورت موردی کمک شده است.
5- بوسنی
در سال 1372، یک شاخه از کمیته امداد در کشور بوسنی تأسیس شده است.

خدمات فوق العاده

کمیته امداد در طول جنگ تحمیلی از طریق 4 پایگاه اصلی ایستگاه صلواتی و 22 پایگاه فرعی مشهور در خطوط اول جبهه، به رزمندگان اسلام خدمات ارایه داده و با اعزام پرسنل خود به جبهه 18 شهید و دهها مجروح و آزاده تقدیم انقلاب کرده است.