فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

اهداف کمیته امداد امام خمینی

مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین کمیته امداد در سال 1357، امداد رسانی به فقرا و گرسنگان را وظیفه اصلی و مهم کمیته توصیف کردند و فرمودند:
هدف اصلی ما این است که در کشور هیچ فردی از گرسنگی رنج نبرد و آنگاه تأکید فرمودند که هدف ما محو فقر در کشور است.

خدمات کمیته امداد

کمیته امداد امام هم اکنون خدمات گسترده ای را به اقشار مختلف محروم ارایه می دهد، که عبارتند از:
پوشش سالمندان مشمول طرح شهید رجایی(260)، پرداخت و ام فرض الحسنه، تهیه جهیزیه برای نوعروسان خانواده های تحت پوشش، کمک به بیماران هموفیلی، کلیوی و تالاسمی، خدمات درمانی و بهداشتی و اجرای بیمه درمان خانواده های تحت پوشش، ارایه خدمات فرهنگی و آموزش به دانش آموزان و دانشجویان و طلاب تحت پوشش، کاریابی برای مدد جویان و معرفی آنها به مشاغل مناسب، تهیه و واگذاری مواد اولیه و ابزار کار و تأمین فضای خودکفایی، رسیدگی و نظارت بر فعالیتهای خودکفایی به صورت دسته جمعی و کارگاهها، تشکیل دروه های کارآموزی، تأمین مسکن برای خانواده های بی بضاعت، کمک به طرح کنترل موالید خاناده های تحت پوشش، ایجاد شغل در روستا و کمک به بازگشت آنها از شهر به روستا، جبران دیه، اطعام و افطاریه، کمک به خانواده های محروم کشورهای مسلمان، جمع آوری صدقات به منظور هدایت صحیح آن، ارایه خدمات عمرانی، بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده و زلزله زده، جذب و صرف کمک های مردم، ارایه کمک به مهاجرین جنگ و کمک به خانواده سربازان.

جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

تا پایان سال 1375، تعداد 497 هزار خانوار با جمعیت 266/740/1 نفر شامل ایتام، بی سرپرستان، از کارافتادگان و سایر نیازمندان به صورت دایمی تحت پوشش بوده اند که 804/203 خانوار شامل 133/585 نفر در روستا و 273/293 خانوار شامل 113/882 نفر در شهر هستند. بعلاوه تعداد 175277 نفر نیز به صورت موردی از این خدمات بهره مند شده اند.