فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

وظایف کمیته امداد

وظایف این نهاد بدین شرح است:
1- تلاش در جهت شناخت انواع محرومیت، رنج و کمبود، نارسایی مادی و معنوی.
2- یافتن محرومان و امداد ممکن در حد ضرورت، برای رفع محرومیت آنان از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و وام و ایجاد کار مناسب.
3- اقدام در رفع درد و رنج افراد و خانواده های محروم، از طریق معالجه و کمکهای آموزشی و درمانی و مالی، اعزام به خارج از کشور.
4- بر طرف کردن کمبود افراد خانواده ای نیازمند در مناطق مختلف کشور در حد ضرورت با اعطای وام برای جهیزیه، ادواج، تحصیل، معالجه و کمک به تعمیر یا احداث مسکن و سایر موارد ضروری.
5- آمادگی نسبی برای جبران نارساییهایی که در مناطق مختلف کشور در مقابله با مشکلات وجود دارد، از قبیل: نارساییهای باقیمانده از تصادفات، اتفاقات و رویدادهای طبیعی و تجاوزات و تعدیات دشمنان داخلی و خارجی.
6- تکمیل فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی در مناطقی که دستگاه مسؤولی نیست یا امکان کافی ندارد، از قبیل: کمک به دانش آموزان، مؤسسه های فرهنگی، انجمن اسلامی، کتابخانه ها، مساجد و محافل دینی.
7- همکاری و هماهنگی با ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی رسمی و مؤسسه های خیریه.
8- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و فرهنگی و تربیتی در جهت رشد فکری و تقویت روحیه امدادگری و آموزش مهارتهای لازم به افراد تحت پوشش.
9- تشویق و ترغیب مردم به انفاق و ایثار و کمک به محرومان و مستضعفان و کوشش در جذب هدایای مردمی.
10- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات برای خودکفایی محرومان از طریق آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای و امکانات تولیدی و کمکهای سرمایه ای.

اهداف کمیته امداد امام خمینی

مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین کمیته امداد در سال 1357، امداد رسانی به فقرا و گرسنگان را وظیفه اصلی و مهم کمیته توصیف کردند و فرمودند:
هدف اصلی ما این است که در کشور هیچ فردی از گرسنگی رنج نبرد و آنگاه تأکید فرمودند که هدف ما محو فقر در کشور است.

خدمات کمیته امداد

کمیته امداد امام هم اکنون خدمات گسترده ای را به اقشار مختلف محروم ارایه می دهد، که عبارتند از:
پوشش سالمندان مشمول طرح شهید رجایی(260)، پرداخت و ام فرض الحسنه، تهیه جهیزیه برای نوعروسان خانواده های تحت پوشش، کمک به بیماران هموفیلی، کلیوی و تالاسمی، خدمات درمانی و بهداشتی و اجرای بیمه درمان خانواده های تحت پوشش، ارایه خدمات فرهنگی و آموزش به دانش آموزان و دانشجویان و طلاب تحت پوشش، کاریابی برای مدد جویان و معرفی آنها به مشاغل مناسب، تهیه و واگذاری مواد اولیه و ابزار کار و تأمین فضای خودکفایی، رسیدگی و نظارت بر فعالیتهای خودکفایی به صورت دسته جمعی و کارگاهها، تشکیل دروه های کارآموزی، تأمین مسکن برای خانواده های بی بضاعت، کمک به طرح کنترل موالید خاناده های تحت پوشش، ایجاد شغل در روستا و کمک به بازگشت آنها از شهر به روستا، جبران دیه، اطعام و افطاریه، کمک به خانواده های محروم کشورهای مسلمان، جمع آوری صدقات به منظور هدایت صحیح آن، ارایه خدمات عمرانی، بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده و زلزله زده، جذب و صرف کمک های مردم، ارایه کمک به مهاجرین جنگ و کمک به خانواده سربازان.