فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

نگاهی به دستاوردها و عملکرد بنیاد

در حال حاضر حدود 115 هزار نفر از جانبازان زیر پوشش خدمات بنیاد هستند که در سال 1369، بیش از 43 درصد از آنها بیکار بودند، اما در حال حاضر آمار جانبازان بیکر به 3 درصد کاهش یافته است.
در بخش آموزش جانبازان، اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسط و آموزش عال، بنیاد فعالیتهای چشمگیری داشته است. اکنون نزدیک به 15 هزار نفر جانباز در انشگاه ها مشغول تحصیل هستند و بیش از 300 کانون قرآنی در سراسر کشور برای جانبازان و خانواده ها و فرزندان آنها دایر شده است.
در ابتدای سال 1368، کمتر از 700 نفر از جانبازان بالای 70 درصد از طریق بنیاد صاحب خانه شده بودند و اکنون 5500 نفر صاحب خانه شده و به تعداد 95 هزار نفر از آنها در سرتاسر کشور زمین داده شده است.
در بخش بهداشت و درمان، تعداد زیادی از جانبازان به خاتمه درمان رسیده اند و با خرید تجهیزات پزشکی و دعوت از پزشکان خارجی، بیشتر امور درمانی در داخل کشور انجام می شود که این خود کمک بزرگی به آنان است.
در سالهای اخیر از محل در آمدهای بنیاد هزینه های آن تأمین می شود و اکنون در آمد سالانه بنیاد نزدیک به 80 میلیارد تومان است که 70 درصد آن صرف جانبازان و 30 درصد آن صرف محرومان می شود.

تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره): 14 اسفند 1357

و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا - انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء و لا شکورا.(259)
و به دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می دهند و (گویند) ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی طلبیم.
جامعه ای که بر مبنای الگوی اسلامی و مکتب علوی تشکیل شده است، یک فرد مسلمان در برابر نیازها و گرفتاریهای برادران دینی خود بی تفاوت نمی تواند باشد. بلکه با احساس مسئولیت، در پی کمک به برادران خود و رفع مشکلات آنان خواهی بود. تا آنجا که در لسان ائمه معصومین (علیه السلام) کمک به برادر دینی با صد مرتبه طواف واجب خانه خدا برابری می کند. بر همین اساس بعد از اجرای حکم خدا و پیاده کردن احکام الله، خدمت به محرومین یکی از شیرین ترین عبادتهاست و این سنت پیامبر و ائمه معصومین (علیه السلام) بوده است.
سابقه کمیته امداد امام خمینی (ره) به سالهای قبل از پیروزی انقلاب - حدودا سالهای 1343- 1342- باز می گردد که تعدادی از انقلابیون که در زمره یاران امام (ره) بودند، مأموریت پیدا کردند که به خانواده های زندانیان ، نیازندان و مبارزین رسیدگی کنند. امدادگری بویژه در دوران اوج گیری انقلاب در طی سالهای 57- 56، که اعتصاب و تحصن همه جا را فراگرفت ، به منظور حمایت از اعتصاب کنندگان و زندانیان، ادامه یافت. با پیروزی انقلاب، حمایت از نیازمندان در صدر برنامه ها قرار گرفت و 22 روز پس از پیروزی، کمیته امداد امام خمینی (ره) با صدور فرمانی از جانب ایشان، به عنوان دومین نهاد انقلابی در 14 اسفند 1357، تشکیل گردید.
این نهاد زیر نظر مستقیم مقام ولایت و مؤسسه ای عام المنفعه، دایمی و غیر انتفاعی است که اساسنامه آن به توشیح و تأیید امام (ره) رسیده است.
مرکز کمیته امداد در تهران است و شعبه های آن در تمامی شهرها و اکثر بخشهای کشور حتی در بعضی از کشورهای مسلمان نشین دایر می باشد. در رأس این کمیته یک شورای پنج نفره است که مسئولیت کلیه امور را بر عهده دارد و با حکم ولی امر تعیین می شوند. مطابق اساسنامه، منابع مالی این نهاد عبارت است از: کمکهای مستقیم مقام معظم رهبری، عتبارات دولت، کمکهای مردمی، مؤسسه ها، نهادها و ارگانا، صدقات، نذورات و هدایا،... و در آمدهای حاصل از امور اقتصادی همین نهاد.
مدیریت کمیته امداد به عهده سرپرست آن است که از اعضای شورای مرکزی است و با رأی اکثریت انتخاب می شود.
سرپرستی ده معاونت دارد که عبارتند از: اداری و مالی، پژوهش و برنامه ریزی، خودکفایی، خدمات درمانی، عمران و ساختمان، جذب هدایای مردمی، حقوقی، امور مجلس، امور استانها و پشتیبانی.
این نهاد از یک دفتر مرکزی و 26 اداره کل تشکیل می شود که از جمله، چهارده اداره که زیر نظر سرپرستی قرار دارد و بقیه را معاونتها نظارت و اداره می کنند.

وظایف کمیته امداد

وظایف این نهاد بدین شرح است:
1- تلاش در جهت شناخت انواع محرومیت، رنج و کمبود، نارسایی مادی و معنوی.
2- یافتن محرومان و امداد ممکن در حد ضرورت، برای رفع محرومیت آنان از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و وام و ایجاد کار مناسب.
3- اقدام در رفع درد و رنج افراد و خانواده های محروم، از طریق معالجه و کمکهای آموزشی و درمانی و مالی، اعزام به خارج از کشور.
4- بر طرف کردن کمبود افراد خانواده ای نیازمند در مناطق مختلف کشور در حد ضرورت با اعطای وام برای جهیزیه، ادواج، تحصیل، معالجه و کمک به تعمیر یا احداث مسکن و سایر موارد ضروری.
5- آمادگی نسبی برای جبران نارساییهایی که در مناطق مختلف کشور در مقابله با مشکلات وجود دارد، از قبیل: نارساییهای باقیمانده از تصادفات، اتفاقات و رویدادهای طبیعی و تجاوزات و تعدیات دشمنان داخلی و خارجی.
6- تکمیل فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی در مناطقی که دستگاه مسؤولی نیست یا امکان کافی ندارد، از قبیل: کمک به دانش آموزان، مؤسسه های فرهنگی، انجمن اسلامی، کتابخانه ها، مساجد و محافل دینی.
7- همکاری و هماهنگی با ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی رسمی و مؤسسه های خیریه.
8- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و فرهنگی و تربیتی در جهت رشد فکری و تقویت روحیه امدادگری و آموزش مهارتهای لازم به افراد تحت پوشش.
9- تشویق و ترغیب مردم به انفاق و ایثار و کمک به محرومان و مستضعفان و کوشش در جذب هدایای مردمی.
10- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات برای خودکفایی محرومان از طریق آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای و امکانات تولیدی و کمکهای سرمایه ای.