فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

موقعیت طبیعی منطقه

هور منطقه ای است عموما همسطح دریا که در بعضی جاها سطح آب آن 2 تا 3 متر بالاتر از آب دریاست و نسبت به مناطق همجوار گود می باشد و در مسیر رودخانه های قدیمی و دایمی به وجود می آید.
روییدنیهایی که هور را زیر پوشش خود گرفته اند، عبارتند از:
1- "نی" به ارتفاع 2 تا 7 متر که عمدتا در جاهای عمیق می روید.
2- "بردی" که معمولا ارتفاع آن بین 1 تا 2 متر است.
3- "چولان" که در جاهای کم عمق، و ارتفاع آن کمتر از 50 سانتیمتر است.
به علت پوشش فشرده سطح هور از نی، بردی و چولان، تردد در آن تنها از معابری خاص (آبراه ها، نهرها و یا محل عبور حیوانات وحشی) امکان پذیر است.

موقعیت جغرافیایی منطقه

منطقه عملیاتی خیبر در شرق رودخانه دجله و داخل هور الهویزه، از شمال به العزیر و از جنوب به القرنه - طلائیه (ونیز یک محور در زید) محدود می گردد.
این منطقه دارای دو نوع طبیعت متفاوت است. هور و خشکی، حداقل عرض آن 8 کیلومتر و حداکثر 10 کیلومتر است و توسط دو هور بزرگ، یکی هور الهویزه در شرق، و دیگری هور الحمار در غرب احاطه شده است.
همچنین منطقه مذکور توسط رودخانه دجله به دوقسمت شرقی - غربی تقسیم می شود که 4/3 آن در شرق رودخانه واقع است.
جزایر مجنون شمال و جنوبی در همین محور قرار گرفته و تأسیسات دیگری وجود دارد که عبارتند از: دکلهای برق، دکلهای تقویتی رادیو تلویزیون، تأسیسات و کارخانجات کاغذ سازی، چاههای نفت و... همچنین در حاشیه دجله حدود 50 روستا وجود دارد که ساکنین آنها غیر نظامی است.

علت انتخاب هور

علاوه بر آنچه قلا ذکر شد، علت انتخاب هور به لحاظ عوامل زیر بود:
1- پرهیز از تک جبهه ای(249).
2- حمله به جناح دشمن. شکل حضور دشمن در منطقه شرق بصره به گونه ای بود که با الحاق نیروهای خودی در طلائیه و سپس دست اندازی به عقبه دسمن در نشوه، جناحی عمده از دشمن تصرف می شد که متعاقب آن تزلزل خطوط دشمن، خصوصا در منطقه زید، محتمل می نمود.
3- عدم تصور دشمن نسبت به انجام عملیات از هور.
4- بکر بودن منطقه.
5- مشکل و غیر ممکن بودن مانور زرهی برای دشمن.