فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

توقف عملیات

ضرورت تعقیب دشمن و پیشروی در عمق منطقه شرق بصره، تداوم عملیات را به عنوان یک اصل اساسی مورد تأکید قرار می داد. ادامه فشار نظامی بر عراق می توانست بر دستاوردهای عملیات و کسب امتیاز و پیروزی سیاسی جمهوری اسلامی در جنگ بیفزاید. اما با عنایت به درگیری طولانی با دشمن و عدم تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای ادامه عملیات از یکسو و هفته درگیری در نهر جاسم و تصرف سر پل، عملیات متوقف شود تا یگانها پس از بازسازی و تهیه امکانات مورد نیاز به نبرد ادامه دهند.(182)

نتایج عملیات کربلای 5

1- مناطق و تأسیسات آزاد شده:
- 12 کلیومتر پیشروی به طرف بصره و آزادکردن 150 کیلومتر مربع.
- پاسگاههای بوبیان، شلمچه، کوت سواری و خین.
- 14 کیلومتر از جاده آسفالته شلمچه - بصره.
- جزایر بوارین، فیاض و ام الطویل.
- 11 قرارگاه تیپ ارتش عراق.
- آزاد سازی روستاهای خرنوبیه، سعیدیه، حنین، سلمانیه، هسجان، جاسم. عبور از کانال ماهیگیری، نهر دوعیجی و جاسم.
- استقرار در 10 کیلومتری بصره.
- تصرف دریاچه بوبیان و بخشی از کانال ماهیگیری.
2- تجهیزات منهدم شده دشمن
- بیش از 80 فروند هواپیما.
- 700 دستگاه تانک و نفربر.
- 250 قبضه توپ صحرایی و ضد هوایی.
- صدها قبضه انواع ادوات نیمه سنگین.
- 1500 دستگاه خودرو.
- 400 دستگاه انواع ادوات مهندسی و رزمی.
- مقدار زیادی سلاح سبک و مهمات.
در این عملیات 81 تیپ و گردان مستقل دشمن منهدم و 24 تیپ و گردان مستقل نیز آسیب کلی دیدند و تعداد 40 هزار نفر از نیروهای دشمن کشته یا زخمی شدند و 270 نفر نیز به اسارت نیروهای اسلام در آمدند.

بازتاب عملیات کربلای 5

شکستن خطوط و استحکامات دشمن و پیشروی در شرق بصره، تواناییها و قابلیتهای نظامی عراق را بار دیگر، زیر سئوال برد، چنانکه روزنامه آبزرور چاپ پاریس به نقل از کارشناسان غربی نوشت: برای اولین با از آغاز جنگ تاکنون، ناظران و کارشناسان غربی در مورد امکانات دفاعی عراق دچار تردید شده اند.(183)
همچنین تأکید بر توانایی نظامی ایران، بخش دیگری از تحلیلهای ارایه شده در رسانه های خبری بود، چنانکه رادیو بی. بی. سی طی تحلیلی در همین زمینه، با توجه به تجربه سپاه در عملیات فاو و عبور از رودخانه اروند، ضمن اشاره به عبور از منطقه آبگرفتگی و کانال پرورش ماهی در عملیات کربلای 5 گفت: موفقیت ایران در عبور از دریاچه ماهی، یک بار دیگر توانایی ایران در عبور از آبراهها را نشان می دهد.(184) هفته نامه نیوزویک نیز با توجه به ابعاد عملیات، ضمن تأکید بر پیروزی ایران در عملیات کربلای 5، بر شرایط پیروزی ایران بر عراق اشاره کرد: تهاجم ایرانیها در نزدیکی بصره، حداقل یک چیز را در خصوص جنگ ایران و عراق تغییر داده و آن این مسئله است که برای اولین بار طی چند سال گذشته، این احتمال را که یک طرف حقیقتاً بر دیگری پیروز شود، مطرح ساخته است.(185)