فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

عکس العمل رژیم(175)

رژیم پهلوی بعد از واقعه خونین 19 دی، عده ای از کارمندان و اعضای حزب رستاخیز را جمع آوری و با به راه انداختن تظاهراتی نمایشی سعی کرد وانمود کند که روشنفکران ایران، "شورش مرتجعین قم" را محکوم می کنند.
تظاهر کنندگان قلابی، صبح روز 23 دی 1356، سوار بر اتوبوسها راهی قم شدند و طی یک راهپیمایی، به حمایت از شاه پرداخته و "جاوید شاه" گویان به سمت حرم حرکت کردند.
عکس العمل دیگر رژیم، به منظور انحراف افکار عمومی از رهبری امام (ره) اجازه دادن فعالیت به برخی از گروههای موافق سلطنت بود که خواهان اصلاحات جزیی بودند.
در همین دوران، اعلام موجودیت "کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر" در شمار اخبار جالب توجه است. نماینده هیئت اجرائیه این کمیته با دعوت از خبرگزاریهای معتبر جهان بطور رسمی موجودیت این کمیته را اعلام کرد.

نتایج و پیامدهای قیام نوزدهم دی

این واقعه به لحاظ نتایج و پیامدها از چند نظر شایان توجه است:
1- سازش شاه و کارتر و تو خالی بودن شعار فضای باز سیاسی شاه را به مردم نشان داد.
2- ثابت کرد که شاه از حرکت مذهبی - سیاسی به رهبری روحانیت و در رأس آنها امام خمینی (ره) بیش از هر حرکت سیاسی دیگر وحشت دارد.
3- آنچه را که رژیم از آن وحشت داشت، به تبع قیام نوزده دی به وقوع پیوست و حوزه های علمیه و روحانیت در خط امام (ره) به حرکت در آمدند و زمینه ای فراهم گردید که نهضت در مسیر صحیح مبارزه قرار گیرد، به نحوی که حتی ترفندهای بعدی رژیم نیز بی اثر شد.
4- روشن شد که جریان حقوق بشر و فضای باز سیاسی، طلیعه ای برای میدان دادن به ملی گراها، لیبرالها و... بوده و آمریکا و رژیم شاه، عملاً در جذب مردم بسوی میانه روها موفقیتی نداشته اند و آنان هیچ پایگاهی در میان مردم ندارند.
5- متحجرین حوزه ها و کسانی که مروج جدایی دین از سیاست بودند و همواره درس و بحث و فقه و اصول و... را به مبارزه با شاه ترجیح می دادند، شکست خوردند و مردم نیز فهمیدند که باید سراغ چه کسانی بروند.
6- ماهیت رژیم ضد مردمی شاه را برای بسیاری آشکار کرد. از آن پس بود که شعار "مرگ بر شاه" شعار اصلی و تکیه کلام توده های انقلابی شد.
7- باعث تعمیق و مردمی شدن نهضت و شرکت توده های مذهبی، بویژه جوانان گردید.
8- برخی از احزاب و جمعیتهایی که حرکت سیاسی خود را با اتکا به حقوق بشر کارتر و فضای باز سیاسی ایجاد شده توسط شاه و در چهار چوب قانون اساسی شکل داده بودند، بتدریج از مردم جدا شدند و به دامن آمریکا و غرب پناه بردند.
9- با قیام قم، آهنگ حرکت انقلاب به صورت استراتژی جهلم های پشت سرهم، با صورت و محتوای کاملاً اسلامی شتاب فزاینده و گسترده تری به خود گرفت و رهبری امام (ره) به عنوان نقش اصلی مبارزه با رژیم ظاهر شد.

عملیات کربلای 5: نبرد شرق بصره: 19 دی 1365

امروز طرحهای عملیاتی سپاه در والفجر 8، در کربلای 5، در عملیاتهای مهم میدان جنگ در طول چند سال، درسهایی قابل استفاده برای همه دانشگاههای جنگ است.
کسانی که اهل دانش نظامی هستند، می دانند یکی از دشوارترین و غیر قابل دسترس ترین تاکتیکهای نظامی و جنگی، عبور از رودخانه است، آن وقت عبور از رودخانه، در والفجر 8، آن هم رودخانه اروند، اعجاب انگیز است. در هیچ دانشگاهی هم این را نخوانده بودند. اما امروز کاری که آنها کردند، در دانشگاهها می تواند تدریس شود. با (عملیات) کربلای 5 و انهدام دژهای تسخیرناپذیر عراق که به وسیله شورویهای آن روز به وجود آمده بود و یک تاکتیک غیر قابل ضربه و ضد ضربه بود، می گفتند اصلاً ضد تدبیر ندارد، به هیچ تدبیری نمی شود آن را از بین برد، تاکتیکی است که ضد تاکتیک ندارد، واقعش هم، همین جور بود. اگر ابتکار نظامی برخاسته از شور ایمان و فداکاری بچه ها نبود، همین جور بود، قابل دسترس نبود...(176)
مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای