فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

پدیده کشف حجاب: 17 دی 1314

زن در دو مرحله مظلوم بوده است، یک در جاهلیت زن مظلوم بود اسلام منت گذاشت بر انسان، و زن را از آن مظلومیتی که داشت بیرون کشید، یک موقع در ایران ما زن مظلوم شد و آن دوره شاه سابق و شاه لاحق بود.
با اسم اینکه زن را می خواهند آزاد کنند، ظلمها کردند به زن، زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند، زن را از آن مقام معنویت که داشت شی ء کردند و به اسم آزادی، "آزاد زنان" و "آزاد مردان" آزادی را از زن و مرد سلب کردند و زنها را و جوانان ما را فاسد الاخلاق کردند...(161)
امام خمینی (ره)
بی تردید از پلیدترین ترفندهای دشمنان اسلام، توطئه کشف حجاب ژ بود که در تاریخ معاصر میهن ما به شکل رسمی و قانونی اتفاق افتاد.
انگلستان پدر پیر استعمار که در آن دوران از بزرگترین ابرقدرتها و از دشمنان سرسخت اسلام به شمار می رفت، با طرح کودتای سوم اسفند 1299، و روی کار آوردن رضاخان میرپنج در صدد به اجرا در آوردن تز اسلامزدایی و جایگزینی ارزشهای غربی در جامعه بود.

متحد الشکل کردن لباسها، مقدمه کشف حجاب

جهت آماده ساختن زمینه کشف حجاب، در تاریخ ششم دی 1307، مجلس آن روز، قانون متحد الشکل نمودن البسه را در 14 ماده به تصویب رساند. بر اساس این قانون، پوشیدن کت و شلوار و کراوات و کلاه فرنگی برای مردان الزامی شد.
تلاشهای رضاخان باعث شد تا عده ای از زنان غرب زده، بویژه زنان درباری، دولتمردان بی اعتنا به مقدسات اسلامی، به صورت بی حجاب و یا بد حجاب در مجامع و معابر عمومی ظاهر شوند و مردم نیز تحت تأثیر اختناق و ظلمت رضاخانی، حساسیت لازم را از خود نشان ندادند.

کشف حجاب، ارمغان سفر به ترکیه

در 12 خرداد 1313، رضاخان عازم ترکیه شد. در آن زمان مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار رژیم لائیک، بر آن کشور حکومت می کرد. ترکیه در آن زمان از نظر معیارهای غربی پیشرفتهای چشمگیری کرده بود. رضاخان پس از بازگشت، بی درنگ به تغییر اوضاع ایران در همه امور، بویژه در زمینه فرهنگی پرداخت و شدیدتر از گذشته به تلاشهایش در راستای اسلام زدایی بویژه حجاب زدایی زنان مسلمان گام برداشت. محمود جم که سالها نخست وزیر و وزیر آن روزگار بوده، می نویسد:(162) در یکی از روزهای تیر ماه 1313، که هیئت دولت در قصر سعد آباد در حضور شاهنشاه جلسه داشت، (رضا شاه) فرمود: سابقاً بارها به کفیل وزارت معارف دستور داده ام تا در باب برانداختن رسم حجاب ما بین زنان ایران اقدام نماید. اما او اقدامی نکرده و یا نتوانسته، حال می خواهم که در این راه با کمال است از میان برداشت شود.
در بهمن 1313، که دانشگاه تهران افتتاح گردید، به دختران دستور دادند با پوشش غیر اسلامی (بدون حجاب)، به تحصیل مشغول شوند تا در آینده ای نه چندان دور پیشاز نهضت کشف حجاب گردند. البته تأسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی که از سال 1312، آغاز شده و رضاخان در 17 دی 1314، طی جشن فارغ التحصیلی دختران بی حجاب دانشسرای مقدماتی، کشف حجاب را رسماً اعلام کرد. این اقدامات با برگزاری مراسم و آیین های عمومی مختلط ادامه یافت و در خرداد 1314، مؤسسه پیشاهنگی دختران تأسیس گردید که با اجرای صدها برنامه ضد اخلاقی و انحرافی، گام مهم و مؤثری در شکست شأن و منزلت زنان و دختران برداشته شد.
رضاخان با اینکه می دانست مردم مسلمان شدیداً مخالف اقدامات او هستند، به مخالفت خود با اسلام همچنان ادامه داد و در جمع نمایندگان مجلس پس از بازگشت از ترکیه می گوید: کوشش من این است که ایرانیان را در طریق ترقی و قبول تمدن جدید (غربزدگی) وارد کنم. اما مردم متأسفانه حاضر نیستند خود را برای زندگی عصر جدید حاضر نمایند.