فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

اسامی شهدای هویزه

اسامی برخی از شهدای حماسه هویزه که امکان دسترسی به آنها وجود داشته است، به این شرح می باشد.(160)
1- مرتضی کاوند.
2- امین سلطانی.
3- محمد حسین علم الهدی.
4- بهروز نوروزی.
5- محمد شمخانی.
6- خلیل بهاری.
7- بهروز پور هاشمی.
8- محمد رضا ملایی زمانی.
9- علی اشرف ظاهری.
10- سعید جلالی پور.
11- جمال دهشور.
12- علیرضا رکاب ساز.
13- اسماعیل حاج کوهمدانی.
14- محمد بهاء الدین.
15- سلیمان تیئی.
16- شهید قدومی.
17- عباس افشاری.
18- رضا مستجابی کرمانشاهی.
19- قدیر قدرتی.
20- محمود صالح زاده.
21- امیر حسین جعفری.
22- محمد جفر روزبهانی.
23- محمود قاسمی.
24- مهدی پروانه.
25- سید محمد علی حکیم.
26- سید مهدی جعفری.
27- علی اکبر سیفی ابدی.
28- محسن غدیریان.
29- اکبر حاجی مهدی.
30- صادق بوغدار.
31- فرخ سلحشور.
32- محمد صادق فروشانی.
33- غفار درویشی.
34- مجید یوسفیان.
35- محمد دلجو.
36- حسین زارعی.
37- محمد ابراهیم سمندالدوله.
38- امیر رفیعی.
39- عبد المحمد چهارمحالی.
40- حسین خمیسی.
41- محمد حسن رضازاده.
42- حسن فلاح زاده.
43- محمد علی عسکری.
44- محمد رضا شیخ الاسلام.
45- حسن امینی.
46- رمضانعلی آقایی.
47- عباسعلی حبیبی.
48- مصطفی مختاری.
49- محمد فاضل.
50- مجید کریمی ثانی.
51- مجید مهدوی.
52- حسن فتاحی.
53- حسین خوشنویسان.
54- محمود فروزش.
55- شیال بوغنیمه.
56- علی اصغر فرهمندفر.
57- محمد حسین رحیمی.
58- حمید شاهد.
59- محمد اسماعیل اعتضادی.
60- محمد جواد زاهدیان.
61- امیر احتشام زاده.
62- اصغر پهلوان نژاد.
63- علی حاتمی.
64- محمد علی رجبی.

پدیده کشف حجاب: 17 دی 1314

زن در دو مرحله مظلوم بوده است، یک در جاهلیت زن مظلوم بود اسلام منت گذاشت بر انسان، و زن را از آن مظلومیتی که داشت بیرون کشید، یک موقع در ایران ما زن مظلوم شد و آن دوره شاه سابق و شاه لاحق بود.
با اسم اینکه زن را می خواهند آزاد کنند، ظلمها کردند به زن، زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند، زن را از آن مقام معنویت که داشت شی ء کردند و به اسم آزادی، "آزاد زنان" و "آزاد مردان" آزادی را از زن و مرد سلب کردند و زنها را و جوانان ما را فاسد الاخلاق کردند...(161)
امام خمینی (ره)
بی تردید از پلیدترین ترفندهای دشمنان اسلام، توطئه کشف حجاب ژ بود که در تاریخ معاصر میهن ما به شکل رسمی و قانونی اتفاق افتاد.
انگلستان پدر پیر استعمار که در آن دوران از بزرگترین ابرقدرتها و از دشمنان سرسخت اسلام به شمار می رفت، با طرح کودتای سوم اسفند 1299، و روی کار آوردن رضاخان میرپنج در صدد به اجرا در آوردن تز اسلامزدایی و جایگزینی ارزشهای غربی در جامعه بود.

متحد الشکل کردن لباسها، مقدمه کشف حجاب

جهت آماده ساختن زمینه کشف حجاب، در تاریخ ششم دی 1307، مجلس آن روز، قانون متحد الشکل نمودن البسه را در 14 ماده به تصویب رساند. بر اساس این قانون، پوشیدن کت و شلوار و کراوات و کلاه فرنگی برای مردان الزامی شد.
تلاشهای رضاخان باعث شد تا عده ای از زنان غرب زده، بویژه زنان درباری، دولتمردان بی اعتنا به مقدسات اسلامی، به صورت بی حجاب و یا بد حجاب در مجامع و معابر عمومی ظاهر شوند و مردم نیز تحت تأثیر اختناق و ظلمت رضاخانی، حساسیت لازم را از خود نشان ندادند.