فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

اهداف

1- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی
2- تزکیه محیطهای علمی و فرهنگی از افکار مادی و نقی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه.
3- تحول دانشگاهها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی...
4- تعمیم سواد و تقویت سطح روح تفکر و علم آموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی.
5- حفظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملی.
6- نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر، بویژه با ملل اسلامی.

وظایف

وظایف مصوب هم 10 بند دارد که خلاصه آنها بشرح ذیل است.
- تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و تعیین اهداف و جهت برنامه های فرهنگی و آموزش و پژوهشی و علمی.
- تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی.
- تصویب آئین نامه های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور.
- تصویب ضوابط تأسیس مؤسسه ها و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی و فرهنگستانها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
- تهیه طرح و تدوین آئین نامه ها برای ایجاد زمینه های لازم جهت بسیج و مشارکت همه جانبه مردم.
- تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاهها و مراکز آموزشی.
- نظارت بر کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
- تأیید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رئیس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شورا پیشنهاد می نماید.
- تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاستهای مربوط به توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر.
- نظارت بر امور کتابهای درسی.

شهادت آیه الله سید عبدالحسین دستغیب: 20 آذر 1360

روز جمعه 20 آذر 1360/14 صفر 1402 ه ق آیه الله سید عبد الحسین دستغیب، مردی که عمری را در محراب عبادت و در خدمت به خلق خدا سپری کرده بود، در حالی که عازم سنگر نماز جمعه در شهر شیراز بود، در یکی از کوچه ها با انفجار بمبی توسط منافقین، به شهادت رسید.