فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

شیوه های جلوگیری از بروز معلولیت و درمان

برای جلوگیری از بروز معلولیت یا درمان، برنامه های هماهنگی در کلیه سطوح جامعه مورد نیاز است که به مواردی از آنها اشاره می شود:
- مراقبتهای اولیه بهداشتی بویژه برای روستا و محله های فقیر نشین شهرها.
- مراقبت و مشاوره بهداشتی مؤثر برای مادر و کودک، همچنین مشاوره در زمینه تنظیم خانواده و زندگی خانوادگی.
- آموزش تغذیه به مردم و کمک به آنان در جهت دستیابی به غذای کافی.
- ایجاد مصونیت در برابر بیماریها مطابق با معیارهای سازمان جهانی.
- ایجاد سیستم منظم برای تشخیص و معالجه سریع بیماریها.
- وضع مقررات ایمنی و اجرای آموز برای پیشگیری از بروز سوانح.
- اجرای اقدامات کار آمد برای کنترل مصرف بی رویه دارو و جلوگیری از استعمال مواد مخدر، الکل، توتون و سایر مواد تحریک زا یا افسرده کننده.
- آموزش کادر پزشکی و پیرا پزشکی و سایر افرادی که در مواقع اضطراری به خدماتشان نیاز است.
- آموزش مداوم در زمینه جلوگیری از بروز حوادث منجر به معلولیت.
- تعیین معیارهای ویژه پیشگیر در برنامه های آموزشی مروجین کشاورزی.
- آموزش عملی مناسب و جمع در ضمن کار.
در کشورهای در حال توسعه اغلب از فن آوریهای قدیمی و منسوخ استفاده می شود. این فن آوریها به همراه آموزش ناکافی و حفاظت ناقص از نیروهای انسانی، موجب افزایش میزان حوادث در محیط کار و در نتیجه به معلولیت می انجامند.

روز بیمه: 13 آذر

"بیمه" از لحاظ حقوقی به مهنای قرار دادی میان "بیمه گر" و "بیمه گذار" است، که بیمه گر تعهد می کند، در قبال دریافت مبلغی به نام حق بیمه از بیمه گذار، در صورت وارد شدن خسارات احتمالی معین به بیمه گذار، مبلغ مشخصی را برای جبران خسارات به وی بپردازد.
اما اگر بخواهیم معنای اجتماعی اصیل و عمیق بیمه را تعریف کنیم، باید بگوییم: بیمه عبارت از یک پدیده اجتماعی است که به وحدت معنوی افراد یک یا چند جامعه کمک شایانی می کند، زیرا:
چو عضوی به درد آورد روزگار - دگر عضوها را نماند قرار
بنابراین، هرگاه فردی دچار صدمه یا حادثه ای شود که تحملش از عهده وی خارج باشد، اعضای دیگر جامعه - هر یک به اندازه سهم و توان - خویش را در جبران زیانهای وارد شده به آن فرد سهیم می سازند. بیمه در قرن بیستم ، با شکلهای مختلف قانونی در اروپا و سپس در کشورهای دیگر، ظهور یافت. این نوع بیمه که در چهار چوب عقود حقوقی صورت می پذیرد، گرچه با رنگ و آهنگ خاص خود، پدیده ای جدید در روابط اجتماعی محسوب می شود، اما چه از لحاظ فلسفه اجتماعی و اخلاقی و چه از لحاظ حقوقی، دارای سابقه طولانی است، زیرا نه تنها نمونه های ناقصی از بیمه در اروپای قرون وسطی مشاهده شده و یا در حدود 1400 سال قبل در صدر اسلام مورد توجه قرار گرفته است، ظاهراً، اسپانیا و پرتغال نخستین کشورهایی بوده اند که در اواسط قرن پانزدهم میلادی، رنگی قانونی به بیمه بخشیدند. نخستین قانون "بیمه عمر" در سال 1583 میلادی در انگلستان تحقق یافت و در سال 1666، پس از وقوع آتش سوزی مهیب در "لندن" ،"بیمه آتش سوزی" پدید آمد. ولی در سایر کشورها، بیمه، زودتر از قرن هجدهم پدید نیامد و به صورت متداول امروزی نیز در قرن بیستم پا به عرصه وجود گذاشت.

فواید بیمه

بیمه دارای مزایای بسیاری است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بیمه نوعی خدمت در زمان معین به افراد جامعه است.
- بیمه به عنوان اهرمی مهم در ایجاد نظم اجتماعی و آرامش جامعه است.
- بیمه گذار در پر تو بیمه، از خطرات احتمالی آینده و نگرانیهای مربوط به خود یا دارایی خویش، ایمن می شود و آرامش می یابد.
- بیمه گذار با پرداخت حق بیمه که معمولاً قابل پرداخت توسط عموم است، از تحمل زبانهای شدید و یا غیر قابل تحمل، مصون می ماند یا حداقل با قبول ضرری اندک، از تحمل زبانهای بزرگ رهایی می یابد.
- بیمه نقش اقتصادی دارد، در حال حاضر، نقش کلیدی صنعت بیمه در زندگی روزمره افراد جوامع توسعه یافته کاملاً آشکار است. تمام صنایع کوچک و بزرگ و بخشهای کشاورزی، صادرات، واردات، توزیع کالا، درمان ، تأمین اجتماعی، مسکن، اتومبیل، لوازم خانگی و...، تحت پوشش بیمه قرار دارند. به دلیل وجود پوشش بیمه است که همه بخشهای اقتصادی جامعه بکار می گیرند.
- بیمه نقش توانی دارد، اهمیت نقش بیمه در همکاریهای اقتصادی و اجتماعی میان افراد جامعه را نمی توان انکار کرد.
- بیمه سبب ایجاد سرمایه می شود، زیرا اقساطی را که بیمه گذار (در بیمه عمر و نظایر آن) می پردازد، ارزش سرمایه ای ندارند و در معرض هزینه شدن می باشند.
ولی بر اثر عقد بیمه (در بیمه عمر و نظایر آن) بیمه گذار صاحب سرمایه ای هنگفت می شود.
- بیمه یک سرمایه گذاری بی خطر است، زیرا هرگونه پس انداز، همیشه در معرض خطراتی چون سرقت و از بین رفتن می باشد. اما سرمایه ای که برای بیمه گذار در شرکت بیمه گرد می آید، محفوظ است.