فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

فن آوری ویژه معلولان

فن آوریهای ویژه ایجاد تسهیلات لازم برای انواع معلولیت در دهه 1980 پیشرفتهای چشمگیری کرده است. در سال 1990، پژوهشگران، پژوهشهای گسترده ای را در زمینه توانبخشی و آموزشهای ویژه معلولان آغاز کردند، امروزه در کشورهای پیشرفته معلولان با نحوه استفاده از رایانه آشنا هستند و برای انجام امور رایانه ای از قبیل آموزش، کنترل ابزار محیطی (روشن و خاموش کردن چراغها، رادیو، تلویزیون و...) و ارتباطات تفریحی، از رایانه استفاده می کنند.
با این وجود عواملی مانع از کارکردن معلولان در اجتماع می شود که عامل اصلی در این ارتباط تفکر منفی است کارفرمایان می پندارند استخدام افراد معلول در سازمان موجب کاهش میزان بازدهی می شود. اما چندین شرکت بزرگ در جهان ثابت کرده اند که به خدمت گماردن معلولان در محیطهای کاری هیچ اختلالی در فرآیند تولید یا ارائه خدمات بوجود نمی آورد و حتی ممکن است بازده کاری یک فرد معلول از بازده کاری همکار سالم خود بمراتب بیشتر باشد.
بطور کلی، پیشرفتهای سریع رایانه ای نقش زیادی را در استقلال، خودکفایی و افزایش کمی و کیفی مهارتهای شغلی و تحصیلی معلولان داشته است.

علل بروز معلولیت

کارشناسان انواع معلولیتها را به چهار گروه: معلولان جسمی و حرکتی، دهنی، نابینایان و ناشنواییان تقسیم و شایعترین علل بروز معلولیت را به این ترتیب ذکر کرده اند:
- عدم واکسیناسیون بموقع کودکان.
بالا بودن شمار خانواده های فقیر و پرجمعیت که از مسکن مناسب و شرایط زندگی بهداشتی برخوردار نیستند.
- بالا بودن شمار بی سوادان بخصوص در جامعه های در حال توسعه که آگاهی اندکی از معیارهای بهداشتی و آموزشی در زمینه معلولیت دارند.
- وجود تصورهای نادرست نسبت به معلولان که از جمله می توان به ننگ شمردن معلولیت و حقیر شمردن افراد معلول در جامعه اشاره کرد.
- نقص برنامه های بهداشتی ویژه معلولان و عدم مراقبتهای کار آمد اولیه.
- جنگ و پیامدهای ناشی از آن و سایر عوامل خشونت بار و مخرب.
- گرسنگی، بیماریهای واگیردار و دگرگونی در ساختار جمعیت.
- حوادث مرتبط با صنعت، کشاورزی و حمل و نقل.
- آلودگی محیط زیست.
- فشارهای عصبی و سایر مسائل روانی و اجتماعی موجود در روند تبدیل شدن ساختار جامعه از سنتی به نوین.
- مصرف دارو بدون تجویز پزشک، بهره گیری نابجا از امکانات درمانی و استفاده نامشروع و غیر قانونی از داروهای مخدر یا محرک.
- معالجه نادرست افراد آسیب دیده.
- شهرنشینی و رشد بی رویه جمعیت.

شیوه های جلوگیری از بروز معلولیت و درمان

برای جلوگیری از بروز معلولیت یا درمان، برنامه های هماهنگی در کلیه سطوح جامعه مورد نیاز است که به مواردی از آنها اشاره می شود:
- مراقبتهای اولیه بهداشتی بویژه برای روستا و محله های فقیر نشین شهرها.
- مراقبت و مشاوره بهداشتی مؤثر برای مادر و کودک، همچنین مشاوره در زمینه تنظیم خانواده و زندگی خانوادگی.
- آموزش تغذیه به مردم و کمک به آنان در جهت دستیابی به غذای کافی.
- ایجاد مصونیت در برابر بیماریها مطابق با معیارهای سازمان جهانی.
- ایجاد سیستم منظم برای تشخیص و معالجه سریع بیماریها.
- وضع مقررات ایمنی و اجرای آموز برای پیشگیری از بروز سوانح.
- اجرای اقدامات کار آمد برای کنترل مصرف بی رویه دارو و جلوگیری از استعمال مواد مخدر، الکل، توتون و سایر مواد تحریک زا یا افسرده کننده.
- آموزش کادر پزشکی و پیرا پزشکی و سایر افرادی که در مواقع اضطراری به خدماتشان نیاز است.
- آموزش مداوم در زمینه جلوگیری از بروز حوادث منجر به معلولیت.
- تعیین معیارهای ویژه پیشگیر در برنامه های آموزشی مروجین کشاورزی.
- آموزش عملی مناسب و جمع در ضمن کار.
در کشورهای در حال توسعه اغلب از فن آوریهای قدیمی و منسوخ استفاده می شود. این فن آوریها به همراه آموزش ناکافی و حفاظت ناقص از نیروهای انسانی، موجب افزایش میزان حوادث در محیط کار و در نتیجه به معلولیت می انجامند.