فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

ساخت ناوچه و ناوشکن

جهت تحقق اوامر مؤکد فرمانده معظم کل قوا در زمینه تحقیقات و جهاد خود کفایی، ساخت چند فروند ناوچه موشک انداز و ناوشکن چند منظوره آغاز شده است که تاکنون کارهای نرم افزاری و حتی انتخاب سیستم آنها به پایان رسیده است.
ناو آموزشی حمزه که مشابه ناوهای آموزشی کشورهای آموزش دهنده است و به آخرین تجهیزات آموزشی روز نیز مجهز شده، در سال 1376 در بندر انزلی به آب انداخته شد. با استفاده از این ناو ضمن ارتقای سطح علمی دانشجویان، از هزینه مقادیر هنگفتی ارز برای آموزش عملی که قبلاً در خارج از کشور هزینه می شد، جلوگیری می شود.
برای اینکه در آینده نزدیک ناوگان دریایی ارتش به سیستم جدید موشکی مجهز گردد، حدود 6 سال است(77) که تحقیقات بر روی 10 پروژه در بخش سیستم های مراقبت، از جمله سیستم فرماندهی و کنترل عملیات، بخش سیستم های سلاح و موشک، در زمینه هوا به دریا و سطح به هوا ادامه دارد. در طول دو سال گذشته 500 قلم از قطعات نظامی تحریمی به ارزش یک و نیم میلیارد تومان ساخته شده است که این تنها هفت درصد میزان ارزی است که می بایست برای تهیه آنها از خارج، پرداخت می شد.
در بخش جنگهای الکترونیک نیز 6 پروژه انجام شده که در مانور پیروزی - 8 مورد ارزیابی قرار گرفت و موفقیت آمیز بود.
تعمیرات زیر سطحی، آخرین دستاورد در این زمینه است که با همت و تلاش پرسنل فنی این نیرو انجام شده و از همه مهمتر، با تلاش متخصصان داخلی بخش باطریسازی نیرو و همکاری پرسنل نیروی دریایی، در قسمت شارژ به خودکفایی رسیدیم در مانور اتحاد دو فروند از زیردریاییها با باطری ساخت داخل به نمایش قدرت پرداختند.
مراکز تحقیقاتی نیرو از تمام توانمندیهای علمی کشور، بخصوص توانایی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه های دریایی، در صورت نیاز استفاده می کند.

شهادت آیه الله سید حسن مدرس: 10 آذر 1316

سیاست ما عین دیانت و دیانت ما عین سیاست ماست.
شهید مدرس
مدرس در سال 1287 قمری در قریه سرابه کچو از توابع اردستان پا به عرصه وجود نهاد. در شش سالگی به همراه پدربزرگش میر عبد الباقی که در کسوت روحانیت بود، به قمشه رفت و در آنجا تا چهارده سالگی اقامت و به فراگیری علوم مقدماتی مشغول بود. سپس بنا به وصیت مرحوم میر عبد الباقی، برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت. در بیست و یک سالگی، پدرش سید اسماعیل از دنیا رفت. مدت 13 سال در اصفهان به تحصیل پرداخت و در علوم معقول و منقول از محضر میرزا جهانگیرخان قشقایی، آخوند ملامحمد کاشانی و میرزا عبد العلی هرندی بهره های فراوان علمی و معنوی برد. آنگاه در سال 1309 قمری برای ادامه تحصیلات رهسپار عراق شد. بعد از تشرف به سامرا، به حضور آیه الله میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو می رسد و از درس ایشان بهرمند می شود. سپس در نجف از محضر آیات آخوند خراسانی و آقا سید محمد کاظم یزدی کسب فیض و در زمره شاگردان بر جسته آنان قرار می گیرد. مدرس پس از هفت سال اقامت و تحصیل در نجف اشرف و اخذ اجازه اجتهاد از مراجع مزبور، به اصفهان مراجعت و در مدرسه جده کوچک مشغول تدریس فقه و اصول می شود تا این که در سال 1324 قمری، انقلاب مشروطیت ایران به نتیجه می رسد و او را به سمت سیاست می کشاند. مرحوم مدرس در این باره خود می گوید:(78)
بعد از مراجعت از عتبات، در اصفهان، فقط از امورات اجتماعیه، مباحثه و تدریس را اختیار کرده بودم. تا زمان انقلاب استبداد به مشروطه مجبورا اوضاع دیگری پیش آمد
مدرس در اصفهان با متنفذین از خدا بی خبر، مبارزه را آغاز و آنان که او را دانشمندی مبارز و شجاع می یابند در صدد سوء قصد به جان وی بر می آیند دوستانش اطلاع می یابند که افرادی در مدرسه جده بزرگ برای ترور او کمین کرده اند، به وی می گویند: به مدرسه نروید، ولی مدرس اعتنا نمی کند. وقتی وارد مدرسه می شود تروریستها چهار تیر به سوی او شلیک که هیچکدام به وی اصابت نمی کند و از این حادثه جان به سلامت می برد و سفارش می کند که در مقام آزار ضاربین نباشند و می گوید: آنها قاتلین من نیستند مبادا به آنها آزار برسانند!

آثار و تألیفات

آثار قلمی شهید به شرح زیر است:
1- تعلیقه کتاب کفایه الاصول آخوند ملا محمد کاظم خراسانی.
2- رسائل الفقهیه.
3- رساله در ترتب.
4- رساله در شرط متأخر.
5- رساله در عقود و ایقاعات.
6- کتاب زرد(79)