فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

نیروی دریایی و رویا رویی مستقیم با آمریکا

در روز 29 فروردین 1367، همزمان با روز ارتش، برگ زرین دیگری بر افتخارات نیروی دریایی ارتش اضافه گردید. در این روز پرسنل شجاع ناوشکن های سهند و سبلان و ناوچه جوشن در یک مصاف نابرابر در مقابل نیروی متجاوز آمریکایی ایستادند.
رشادتها و جانفشانیهای دلیرمردان ناوشکن سهند آنچنان باعث حیرت دشمن گردید که ناچار لب به تعریف و تمجید گشودند. ناوشکن سهند در حالی که مورد اصابت چندین فروند موشک آمریکایی قرار گرفته بود و قسمتهای زیادی از آن در شعله های آتش می سوخت و آرام آرام در آبهای گرم خلیج فارس فرو می رفت، خدمه فداکارش آن را ترک نکردند و تا آخرین لحظات با شلیک آخرین گلوله های خود خشم و انزجار خویش را نثار دشمن کردند.

ماموریت اصلی نیروی دریایی

نیروی دریایی وظیفه خطیر حفاظت از سواحلی به طول بیش از 3000 کیلومتر در شمال و جنوب و همچنین دفاع از آبهای ساحلی و منابع حیاتی و استراتژیکی کشور را به عهده دارد و همواره به عنوان یک وزنه تعیین کننده در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به حساب می آید. این نیرو با یگانهای شناور دریایی، تفنگداران و تکاوران، اسکادرانهای هوانا و و هوادریا - واحدهای پروازی نیرو - و با غواصان آبدیده و یگانهای زیر سطحی کیلو کلاس بر حوزه های تحت حفاظت و حراست خود در خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر تسلط کامل داشته و هر نوع فعالیتی از سوی دشمن را در محدوده قانونی خود خنثی خواهد کرد.
ناوهای جنگی کشورمان با توجه به حرکتهای قدرتهای جهانی مبنی بر حضور دریایی در اقیانوس هند و دریای عمان، در طول جنگ تحمیلی و پس از آن، دست به تدابیر امنیتی زده و با نظارت کامل بر حضور این کشتیهای جنگی بیگانه، آمادگی خود را جهت مقابله با تهدیدات احتمالی آنان حفظ کرده اند.
اجرای مانورهای متعدد و به نمایش گذاشتن توان رزمی، عملیاتی در منطقه استراتژیک خلیج فارس، در مقاطعه حساس دوران دفاع مقدس و پس از آن تاکنون، نشان دهنده حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حاکمیت آن بر آبهای خلج فارس بوده و هست.

بازرسی و کنترل کشتیهای خارجی

نیروی دریایی در طول جنگ تحمیلی در اجرای سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر توقیف کشتیهایی که دارای کالاهای مشکوک به مقصد عراق بود، وظیفه مهمی را بر عهده داشت و بر این اساس این نیرو ضمن نظارت بر تردد کشتیهایی که از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس و دریای عمان می شدند، به بازرسی و بازپرسی کشتیهای مشکوک می پرداخت که صدها کشتی خارجی مورد بازدید قرار گرفت.