فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

عملیات مروارید

پرسنل نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس حماسه های بزرگ آفریدند. دشمن بعثی با بسیج کامل نیروی دریایی و هوایی خود از پایانه های صدور نفت "البکر" و "الامیه" مراقبت می کرد. علی رغم چنین حالتی، سپید جامگان نیروی دریایی در ششم آذر 1359 به این سکوها تاختند و با همکاری تیزپروازان نیروی هوایی ارتش، ضمن وارد آوردن ضربات کوبنده بر پیکره نیروی دریایی و هوایی دشمن، بیش از (3 - 2) این پایانه ها را منهدم کرده و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر مرتفع ترین دکل این پایانه ها به اهتزاز در آوردند.
پایانه های نفتی البکر و الامیه از بزرگترین مراکز صدور نفت است که در شمال خلیج فارس، در دهانه خور عبدالله، نزدیک جزیره بوبیان کویت قرار گرفته و از شاهرگهای حیات اقتصادی عراق از طریق دریا به حساب می آمدند.
در این نبرد دریایی سخت، دو فروند ناوچه موشک انداز از نوع "اوزا" و 13 فروند از هواپیماهای جنگنده دشمن به قعر آبهای خلیج فارس فرستاده شد. بعلاوه تعدادی از تکاوران دریایی عراق کشته و تعدادی نیز به اسارت در آمدند.
دشمن بعثی برای جبران این شکستها در شب هفتم آذر 1359 با اعزام تعدادی شناور جنگی از طریق بندر نظامی ام القصر در خور عبدالله، سعی در باز ژ پایانه ها کرد که در این مصاف، 1 فروند از شناورهای عراقی غرق و 2 فروند صدمه دیده و بقیه از صحنه عملیات گریخته و به ام القصر بازگشتند.
در سپیده دم هفتم آذر 1359، دشمن با تمام قوا از هوا و دریا با برخورداری از پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی کشورهای منطقه و آواکسها و ماهواره های کشورهای استکباری و یاری گرفتن از تأسیسات نظامی ساحلی کشورهای نزدیک صحنه عملیات، بار دیگر در صدد باز پس گیری این پایانه ها بر آمد. اما در یک مصاف نابرابر ناوچه پیکان به تنهایی توانست تعداد دیگری از کشتیها و هواپیماهای عراقی را از صحنه عملیات خارج کند.
سرانجام پس از ساعتها نبرد بی امان، هنگام ظهر 7 آذر 1359، در حالی که دلاورمردان آخرین گلوله های خود را به سوی دشمن نشانه می رفتند، ناوچه پیکان مورد اصابت چند موشک قرار گرفت و با پرسنل شجاع خود در شمال خلیج فارس، در دل آبهای گرم نیلگون آن جای گرفت و بدین وسیله صفحه زرین دیگری بر تاریخ نبردهای دریایی کشور افزوده شد و نتیجه این مصاف، انهدام بزرگترین پایانه های صدور نفت منطقه و از کار انداختن بیش از 50% از توان رزمی نیروی دریایی عراق، همراه با از دست دادن چند فروند ناوچه و هواپیما بود.
نتیجه این نبرد آنچنان در روحیه افراد نیروی دریایی دشمن اثر گذاشت که تا پایان جنگ حرکت چندان مهمی در دریا از آنها مشاهده نگردید. در طول جنگ فعالیت دریایی دشمن، با استفاده از هواپیماها و تجهیزات اهدایی از شرق و غرب، از جمله میراژها و سوپراتانداردها، محدود به حمله ناجوانمردانه علیه هدفهای غیر نظامی و بی دفاع از جمله کشتیهای تجاری و نفتکشها شده بود.
جان برکفان نیروی دریایی با اجرای عملیاتهای مختلف در آبها، سواحل و بنادر کشور به ندای همرزمان شهید خود پاسخ مثبت دادند و تا پایان دفاع مقدس با نثار خون خویش بنادر و خطوط کشتیرانی و جریان صدور نفت را باز نگهداشته و از آبهای سرزمینی و سواحل و جزایر کشور بخوبی دفاع کردند.

نیروی دریایی و رویا رویی مستقیم با آمریکا

در روز 29 فروردین 1367، همزمان با روز ارتش، برگ زرین دیگری بر افتخارات نیروی دریایی ارتش اضافه گردید. در این روز پرسنل شجاع ناوشکن های سهند و سبلان و ناوچه جوشن در یک مصاف نابرابر در مقابل نیروی متجاوز آمریکایی ایستادند.
رشادتها و جانفشانیهای دلیرمردان ناوشکن سهند آنچنان باعث حیرت دشمن گردید که ناچار لب به تعریف و تمجید گشودند. ناوشکن سهند در حالی که مورد اصابت چندین فروند موشک آمریکایی قرار گرفته بود و قسمتهای زیادی از آن در شعله های آتش می سوخت و آرام آرام در آبهای گرم خلیج فارس فرو می رفت، خدمه فداکارش آن را ترک نکردند و تا آخرین لحظات با شلیک آخرین گلوله های خود خشم و انزجار خویش را نثار دشمن کردند.

ماموریت اصلی نیروی دریایی

نیروی دریایی وظیفه خطیر حفاظت از سواحلی به طول بیش از 3000 کیلومتر در شمال و جنوب و همچنین دفاع از آبهای ساحلی و منابع حیاتی و استراتژیکی کشور را به عهده دارد و همواره به عنوان یک وزنه تعیین کننده در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به حساب می آید. این نیرو با یگانهای شناور دریایی، تفنگداران و تکاوران، اسکادرانهای هوانا و و هوادریا - واحدهای پروازی نیرو - و با غواصان آبدیده و یگانهای زیر سطحی کیلو کلاس بر حوزه های تحت حفاظت و حراست خود در خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر تسلط کامل داشته و هر نوع فعالیتی از سوی دشمن را در محدوده قانونی خود خنثی خواهد کرد.
ناوهای جنگی کشورمان با توجه به حرکتهای قدرتهای جهانی مبنی بر حضور دریایی در اقیانوس هند و دریای عمان، در طول جنگ تحمیلی و پس از آن، دست به تدابیر امنیتی زده و با نظارت کامل بر حضور این کشتیهای جنگی بیگانه، آمادگی خود را جهت مقابله با تهدیدات احتمالی آنان حفظ کرده اند.
اجرای مانورهای متعدد و به نمایش گذاشتن توان رزمی، عملیاتی در منطقه استراتژیک خلیج فارس، در مقاطعه حساس دوران دفاع مقدس و پس از آن تاکنون، نشان دهنده حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حاکمیت آن بر آبهای خلج فارس بوده و هست.