فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

وفات و مدفن ایشان

سرانجام علامه پس از هشتاد سال عمر با برکت، به دنبال یک کسالت طولانی، در روز یک شنبه 18 محرم الحرام سال 1402 قمری برابر با 24 آبان 1360 شمسی، چشم از جهان فروبست. که ضایعه ای بس بزرگ بر عالم تشیع و مصیبتی سنگین بر جهان اسلام بود(69) و در حرم حضرت معصومه (علیه السلام) بخاک سپرده شد.

رویدادهای آذر

تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره): 5 آذر 1358

بسیج لشکر مخلص خداست.
امام خمینی (ره)
نیروی انسانی همواره به عنوان عظیم ترین و ارزشمندترین سرمایه به شمار می آیند و قشر عظیم: نیروهای انسانی که اساس تحرک اجتماع را تشکیل می دهند، جوانان می باشند، بدیهی است که حیات یک جامعه و بروز تغییرات و ایجاد فعل و انفعالات در راهیابی به سوی کمال و تعالی، توسط جوانان صورت می گیرد و این واقعیت انکارناپذیر است، زیرا هر جامعه فاقد پویایی و حرکت و بطور اخص "هدفمندی"، محکوم به جمود، رکود و سکون است.
جوانان می تواند همچون اهرمی نیرومند و نیروی محرکه ای قوی، زمینه شتاب و حرکت سریع به سوی فرهنگ و تمدن، اختراعات و ابتکارات، ابداعات و نوآوریها را فراهم آورده، تکامل اجتماعی، آسایش امنیت، رفاه و نیکبختی را در جوامع خویش پی ریزی نمایند. بی دلیل نیست که بخش اعظم برنامه ریزیها و خط دادن به جوانان اجتماعات خود و جوامع تحت سلطه صرف می شود و پیداست که هدف، مهار فکر و ذهن جوانان و هدایت آنها به جهت های مورد نظر خود می باشد تا قدرت تفکر و تعقل و پویایی از این قشر گرفته شود با بحدی تضعیف شود که خطری برای زورمداران محسوب نگردد و هر گاه معدودی سالم باقی بماند، قابل کنترل و سرکوب باشد.
میزان گستردگی و شدت برنامه های شیطانی، تخدیر، تحمیق و منحرف سازی جوامع توسط استعمارگران، به مکتب و آرمانهای ملل و همچنین به روحیه و نژاد ملت و موقعیت کشورها از نظر سیاسی و اقتصادی و نظامی بستگی مستقیم دارد. به گواهی تاریخ، استعمارگران به این واقعیت آگاه بوده، اعتراف نموده اند که اسلام، مکتبی الهی، کامل و جوابگوی تمام نیاز بشر و دارای جهان بینی وسیع و پویا است و احکام آن، جهان شمول و فراگیر و مطابق با اقتضای زمان می باشد و در میان پیروان مذاهب اسلامی، شیعیان ظلم ستیزترین مسلمانان می باشند. از طرفی ایران از نظر جغرافیایی دارای موقعیتی خاص و استراتژیک می باشد و از نظر منابع و ذخایر معدنی از غنی ترین کشورهای دنیا است و مهد شیعه به حساب می آید، از دیرباز مورد طمع قدرتهای شیطانی دنیا به شیوه های مختلف بوده است.
به دنبال پیروزی انقلاب، دست غارتگران استعمارگر از ایران قطع و منافع آنان به خطر افتاد. ملت شجاع و از بند رسته ایران با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از استعدادهای بالقوه خود و بهره مندی از امکانات کشور به زعامت رهبر کبیر انقلاب، سازندگی کشور را آغاز کرد و ضمن حفاظت و پاسداری از انقلاب، با ایده بیداری ملتها و آزادی انسانها از بند استثمار و استعمار به ترویج اسلام ناب پرداخت و ملل دیگر دنیا نیز با الگوگرفتن از انقلاب اسلامی ایران، پرچم مخالفت و ستیز با حضور ابر قدرتها و ایادی آنان در ممالک خویش را برافراشتند. استعمارگران، منافع خود را در دنیا در خطر دیدند و برای حفظ منافع، به ریشه متوجه گردیده از هیچ دشمنی و شرارت علیه آن فروگذار نکردند.
یکی از خطراتی که انقلاب نوپای اسلامی را تهدید می کرد، حمله نظامی بود. امام (ره) در پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل بسیج را صادر و چنین فرمودند:(70)
باید همه قوایمان را مجتمع کنیم برای نجات دادن یک کشور، باید اگر مسائلی برای ما پیش بیاید، هر چه هم سخت باشد، تحمل کنیم... قوای خودتان را مجهز بکنید و تعلیمات نظامی پیدا کنید و به دوستانتان هم تعلیم دهید... مملکت اسلامی همه اش باید نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باد... همه جا باید اینطور بشود که یک مملکتی بعد از چند سالی که بیست میلیون جوان دارد، بیست میلیون تفنگدار داشته باشد و بیست میلیون ارتش داشته باشد...
امت وفادار امام (ره) بخصوص جوانان بدون فوت وقت به تشکیل بسیج جهت تحقق ارتش بیست میلیونی پرداختند.
از زمانی که نام بسیج در فرهنگ انقلاب جایگاه ویژه خویش را به عنوان یک ارزش الهی پیدا کرد، حیات انقلاب اسلامی و تداوم حرکت توده های محروم و مستضعف در جهان تضمین شد.
بسیج در زمانی کوتاهی توانست قلبها را تسخیر و دلها را شیفته خود نماید و ثابت کرد که مرز جغرافیایی نمی شناسد و محدود به یک سرزمین خاص نمی شود، زیرا بسیج یک جریان و یک فرهنگ ارزشی است که تمامی صفات و خصلتهای نیک و پسندیده را در آیینه وجودی خویش متبلور نموده است.