فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

نمونه ای از اشعار

گفتیم که علامه شاعری بسیار توانا بود. اشعاری که از ایشان به جای مانده است نشان از ذوق بسیار لطیف ایشان دارد. به عنوان حسن ختام غزلی عارفانه از آن مرحوم را در اینجا می آوریم.
همی گویم و گفته ام بارها - بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به هستی است در کیش مهر - برونند زین جرگه هشیارها
به شادی و آسایش و خواب و خور - ندارند کاری، دل افگارها
بجز اشک چشم و بجز داغ دل - نباشد، به دست گرفتارها
کشیدند در کوی دلدادگان - میان دل و کام، دیوارها
چه فرهادها، مرده در کوهها - چه حلاجها رفته بر دارها
چه دارد جهان جز دل و مهر یار - مگر توده هایی ز پندارها
ولی رادمردان و وارستگان - نیارند هرگز به مردارها
مهین مهرورزان که آزاده اند - بریزند از دام جان تارها

وفات و مدفن ایشان

سرانجام علامه پس از هشتاد سال عمر با برکت، به دنبال یک کسالت طولانی، در روز یک شنبه 18 محرم الحرام سال 1402 قمری برابر با 24 آبان 1360 شمسی، چشم از جهان فروبست. که ضایعه ای بس بزرگ بر عالم تشیع و مصیبتی سنگین بر جهان اسلام بود(69) و در حرم حضرت معصومه (علیه السلام) بخاک سپرده شد.

رویدادهای آذر