فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

دعای عام

حضرت آیه الله حسن زاده آملی در نکته 777، از کتاب "هزار و یک نکته" می نویسد: رساله ای در امامت نوشتم، چون به پایان رسید آن را حضور استاد ارایه دادم، مدتی در نزد او بود و یک بار تمام آن را مطالعه کردند. در یک جای آن رساله دعای شخصی درباره خودم کرده بودم که بار خدایا مرا به فهم خطاب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) اعتلا ده در هنگام برگرداندن رساله به من فرمودند: تا من خودم را شناختم دعای شخصی در حق خودم نکردم، بلکه دعایم عام است.

رمز موفقیت

حضرت آیه الله مکارم شیرازی در این مورد فرمودند:
من فکر می کنم چیزی که باعث موفقیت یک طلبه یا یک عالم بزرگ می شود سه اصل است: 1- نظم در کار. 2- استقامت و پشتکار. 3- اخلاص و پاکی نیت. و این سه اصل بخوبی در مرحوم علامه طباطبایی دیده می شد.

نمونه ای از اشعار

گفتیم که علامه شاعری بسیار توانا بود. اشعاری که از ایشان به جای مانده است نشان از ذوق بسیار لطیف ایشان دارد. به عنوان حسن ختام غزلی عارفانه از آن مرحوم را در اینجا می آوریم.
همی گویم و گفته ام بارها - بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به هستی است در کیش مهر - برونند زین جرگه هشیارها
به شادی و آسایش و خواب و خور - ندارند کاری، دل افگارها
بجز اشک چشم و بجز داغ دل - نباشد، به دست گرفتارها
کشیدند در کوی دلدادگان - میان دل و کام، دیوارها
چه فرهادها، مرده در کوهها - چه حلاجها رفته بر دارها
چه دارد جهان جز دل و مهر یار - مگر توده هایی ز پندارها
ولی رادمردان و وارستگان - نیارند هرگز به مردارها
مهین مهرورزان که آزاده اند - بریزند از دام جان تارها