فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

خاطره ای از دوران تحصیل

حاج شیخ صدرالدین حائری شیرازی می گوید: در گذشته شنیده بود که مرحوم علامه طباطبایی (ره) عملی داشته اند که بعد از انجام آن عمل، خداوند به او عنایتی فرموده که دیگر هیچ مطلبی برایشان مجهول نمانده. این مسأله برای من مهم بود. مترصد فرصت بودم تا از زبان خود علامه بشنوم و از خصوصیات قضیه مطلع شوم تا اینکه خوشبختانه به اتفاق داماد محترمشان، شهید قدوسی و خانواده به شیراز تشریف آوردند و بر ما وارد شدند. از این پیشامد خوشحال شدم و در خدمتشان بودیم. شبی پس از انجام نماز مغرب و عشاء گفتم، عرضی دارم نمی دانم جواب می دهید یا نه؟ فرمود: چنانچه بدانم می گویم. عرض کردم مربوط به شخص شماست، می خواهم در جواب دریغ نکنید. فرمود: آنچه بدانم دریغ ندارم. عرض کردم. شنیده ام حضرت علی در گذشته عملی داشته اید که بعد از این عمل ، خداوند لطفی فرمود و تفضلی کرده و از آن به بعد مجهولی برای شما باقی نمانده است.
وقتی این را گفتم، مقداری چهره اش برافروخته شد و فرمود: چون وعده کردم بگویم، می گویم و فرمود: در ابتدای تحصیلم در تبریز مشغول خواندن سیوطی بودم، روزی استاد مرا امتحان کرد. من در امتحان رفوزه شدم و از پس امتحان بر نیامدم. استاد به من فرمود: وقت خود و وقت مرا تضییع کردی. این تعبیر برای من بسیار گران بود. دیگر نتوانستم در شهر بمانم. از شهر خارج شدم و به کناری رفتم، جایی که خالی از اغیار بود. به عملی مشغول شدم، (نفرمود چه عملی!) بعد از اتمام آن عمل، خداوند عنایتی فرمود. این را که گفت دیگر ساکت شد. عرض کردم شنیده ام که بعد از این عمل با هر مطلب مشکلی که مواجه شده اید، حل شده و دیگر مشکلی نداشتید؟ فرمودند: بحمدالله تا به حال خداوند متعال چنین عنایت فرموده.

دعای عام

حضرت آیه الله حسن زاده آملی در نکته 777، از کتاب "هزار و یک نکته" می نویسد: رساله ای در امامت نوشتم، چون به پایان رسید آن را حضور استاد ارایه دادم، مدتی در نزد او بود و یک بار تمام آن را مطالعه کردند. در یک جای آن رساله دعای شخصی درباره خودم کرده بودم که بار خدایا مرا به فهم خطاب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) اعتلا ده در هنگام برگرداندن رساله به من فرمودند: تا من خودم را شناختم دعای شخصی در حق خودم نکردم، بلکه دعایم عام است.

رمز موفقیت

حضرت آیه الله مکارم شیرازی در این مورد فرمودند:
من فکر می کنم چیزی که باعث موفقیت یک طلبه یا یک عالم بزرگ می شود سه اصل است: 1- نظم در کار. 2- استقامت و پشتکار. 3- اخلاص و پاکی نیت. و این سه اصل بخوبی در مرحوم علامه طباطبایی دیده می شد.