فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

دستاوردهای داخلی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

الف - رشد، کمال و استحکام انقلاب:
آشنا شدن هر چه بیشتر مردم مسلمان و انقلابی با ماهیت بزرگترین دشمن خود یعنی آمریکا، تأثیر مهمی بر استحکام شکست ناپذیری انقلاب خواهد داشت. به هر میزان که ملت ما نسبت به دشمن اصلی خویش آشنایی داشته باشد، به همان میزان در برابر جریانهای انحرافی و ترفندهای شیطان بزرگ هوشیار و استوار خواهد بود. همچنین مواجه شدن امت اسلام با خطرهایی بزرگ و استقامت در برابر تمامی آنها، خود باعث افزونی روحیه ایثارگری و بیزاری از قدرتهای دنیایی و تکیه بر خداوند تبارک و تعالی است.
ب - تثبیت خط امام به عنوان خط سازش ناپذیر با غرب و ضربه مهلک به ضد انقلاب:
در شرایط قبل از تسخیر لانه جاسوسی، جریانهای چپ و چپ نما با ژستهای به اصطلاح ضد امپریالیستی، جوانان حزب اللهی و مؤمن را به عنوان مرتجع و غیر انقلابی می کوبیدند و بویژه عملکرد نادرست و لیبرالی و موضعگیریهای ناصحیح دولت موقت و آزادی های بی رویه، باعث تجری آنان در خطوط انحرافی و حمله به دولت و نظام می شد. تظاهرات، تحصن ها، کارشکنی ها، تحریکات ملیتهای گوناگون به نام انقلابی بودن و ضد آمریکایی توسط جریانهای ضد انقلاب و به قصد ضربه زدن به نظام، رو به فزونی بود. با تصرف جاسوسخانه آمریکا، آنان بهانه های تحریکات و حرکتهای ضد انقلابی را بنحو چشمگیری از دست داده و موج پرشور همه گیر انقلاب چونان اوایل پیروزی، ضد انقلابیون و چپ ها و منافقین را به ذلت، بیچارگی و یأس کشاند و ثابت کرد که تنها امام و پیروان صدیق او هستند که مردانه و در عمل، با غرب با سرکردگی آمریکا می ستیزند.
ج - سقوط دولت موقت:
آشکار شدن ناهمسانی تفکر و مشی لیبرالها و دولت موقت با تفکر و مشی رهبری انقلاب که موجب سقوط فوری دولت موقت گردید.
د - اسناد لانه جاسوسی و افشای آنها:
شاید به جرأت بتوان گفت اسنادی که در جاسوسخانه آمریکا به دست دانشجویان افتاد، به لحاظ کمی و کیفی در تاریخ کم نظیر و با بی نظیر باشد! حجم اسنادی که از آمریکا به دست ملت افتاد در طول حیات قدرتهای استکباری بی سابقه است. گرچه جاسوسان آمریکا در تهران بمحض اطلاع از حمله دانشجویان مسلمان به جاسوسخانه، بسرعت و با آمادگی قبلی و با روشهای سریع، شروع به نابودی اسناد مهم کردند، لیکن با سرعت عمل و هوشیاری دانشجویان مسلمان باعث حفظ و باقی ماندن بسیاری از آنها و امکان بازسازی بسیاری دیگر گردید. افشای اسناد باعث شد که ملت مسلمان نسبت به ماهیت بسیاری از جریانها و چهره های سیاسی موجود در جامعه، آگاهی و اطلاع پیدا کنند.
از بدو امر با اینکه بسیاری از لیبرالها و جریانهای انحرافی دیگر به انحای گوناگون قصد مخدوش جلوه دادن این اسناد را داشتند، اما به فضل الهی و هوشیاری دانشجویان مسلمان مستقر در لانه جاسوسی و مسئولین دلسوز، صحت اسناد منتشره بر همگان روشن شد. این اسناد در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... کشور، همچنین در مورد بعضی از کشورهای دیگر منطقه و نهضتهای اسلامی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و تا به حال مجلدات زیادی از این اسناد منتشر گردیده است که به نوبه خود در افشاگری چهره آمریکا مؤثر بوده است و جای تقدیر دارد.
ح - بر هم خوردن شبکه های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا:
تسخیر مرکزیت شبکه اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا را در تهران متلاشی کرد. سازماندهی سفارتخانه آمریکا در تهران بنحوی بود که از دو بخش وزارت خارجه و سیا تشکیل شده بود. بخش سیا از محل کاملاً مجهز و امنی برخوردار بود و در رأس این بخش یکی از ورزیده ترین عناصر سازمان اطلاعاتی آمریکا که سالیان سال در سرکوبی ملتها در کشورهای دیگر نقش اساسی داشت، مشغول به تنظیم برنامه های ویژه بود. بدیهی است با حذف مرکزیت، قدرت بهره گیری آمریکا از منابع جاسوسی و اطلاعاتی داخلی، ضربه ای جدی خورد، به نحوی که تا مدتها حتی رادیوهای خارجی اخبار ایران را از صدای جمهوری اسلامی ایران نقل می کردند. البته نباید با ساده اندیشی، از سازماندهی مجدد این نیروها غافل بود.

دستاوردهای خارجی تصرف لانه جاسوسی

تسخیر لانه جاسوسی اثر مهمی بر روشها و سیاستهای آمریکا و نیز افکار عمومی جهان داشت که فقط به ذکر بعضی از موارد آن می پردازیم:
الف - افشا شدن ماهیت اطلاعاتی و جاسوسی سفارتخانه های آمریکا.
ب - کم شدن تماس و ارتباط افراد "منبع" با آمریکاییها و بالعکس، در کشورهای تحت سلطه، از ترس تکرار وقایعی چون تسخیر لانه.
ج - کم شدن حجم اسناد نگهداری شده در سفارتخانه های آمریکا در جهان و تحمیل هزینه ای کلان برای حفاظت بیشتر.
د - مرعوب شدن کارمندان جاسوس سفارتخانه های آمریکا در جهان و احساس اینکه دولت آمریکا قادر به حفاظ آنها نیست.

شکستن بت ابر قدرتها

قیام و انقلاب مردم مسلمان ما در دفاع از شرافت و هویت اسلامی بر تارک مبارزات ضد استکباری درخشید و رهگشای شکست هیبت دروغین آمریکا شد. عدم توانایی استکبار در حل بحران، طلسم بت ابرقدرتها را شکست و رهگشایی برای مباران و مجاهدان در سراسر عالم شد.
به واسطه تسخیر لانه، خط دفاعی آمریکا، که همیشه بوسیله آن رعب و وحشت ایجاد می کرد، فرو ریخت و شکستهای پیاپی آمریکا در بعد حرکات نظامی و دیپلماسی برای نجات گروگانها، اسطوره غیر قابل نفوذ بودن آمریکا را در هم ریخت و نان داد که آمریکا را می توان با حرکت گسترده و اتکا به مردم شکست داد. این کلام گوهر بار امام (ره) که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند عینیت یافت، چشم امید تمامی رنج دیدگان تاریخ به انقلاب شکوهمند اسلامی دوخته شد و ایران مأمن و کعبه آمال تمامی آزادگان و مباران جهان گردید.