فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

تألیفات

شهید دارای آثار و تألیفات زیادی است که این آثار نشانگر عظمت علمی و فکری آن مرحوم است. در این خصوص مرحوم حجه الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی (ره) می گویند: اجازه بفرمایید در این مورد مقدمه ای عرض کنم و آن این است که معمولاً افراد در بازدهی علمی و اجتماعی و با تخصصی خودشان نیازمند به طی مراحلی هستند که بعد از آن مراحل می توانند تز و یا اجتهاد خود را در معرض بهره برداری دیگران قرار دهند که متأسفانه ایشان پس از اتمام مراحل لازم و در آغاز تقریر و بیان نظریات علمی و اجتهادی خود به شهادت می رسد و در عین حال کتابهایی از ایشان باقی مانده است...
تألیفات آن مرحوم عبارتند از:(36)
1- القواعد الحکمیه (حاشیه بر اسفار که مخطوط می باشد).
2- کتاب البیع (دوره کامل مباحث استدلالی بیع در سه جلد).
3- مکاسب محرمه در دو جلد.
4- مستند تحریر الوسیله.
6- تعلیقه ای بر عروه الوثقی.
7- تفسیر قرآن الکریم در سه جلد.
8- تحریرات فی الاصول (از اول اصول تا استصحاب تعلیقی).
9- شرح زندگانی ائمه معصومین (علیه السلام) تا زندگانی امام حسین (علیه السلام).
10- کتاب الاصول.
11- القواعد الرجالیه.
12- کتابی در مبحث نکاح.
ضمناً در تبعیدگاه ترکیه نیز دو کتاب قاعده لاتعاد در 180 صفحه ومکاسب المحرمه در 420 صفحه را نوشته است.

تأسیس سازمان ملل متحد: 2 آبان 1324/24 اکتبر 1945

جنگ جهانی دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهریور 1318 شروع شد. چون دولتهای فرانسه و انگلیس بالهستان قرار دادی داشتند که هرگاه آن کشور از جانب دولتی دیگر مورد تعرض واقع شود به نفع لهستان وارد پیکار شوند، به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.
در تیر 1320، که در همه جبهه ها پیروزی با دولت آلمان و متحدینش بود، نمایندگی دولتهایی که به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر سنت جیمس در لندن بیانیه زیر را صادر کردند:
یگانه اساس صلح با دوام، همکاری ملل آزاد عالم است. در دنیایی که ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند. ما در اینجا جمع شده ایم که این منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامین کنیم.

منشور آتلانتیک

سه ماه پس از صدور بیانیه، لندن روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلستان در یک ناوجنگی موسوم به آوولز در اقیانوس اطلس با یکدیگر ملاقات کردند و مسایل مهم جهانی را مورد بحث قرار داده، منشوری را که شامل 8 ماده است و به نام منشور آتلانتیک شهرت یافته، امضا کردند.
در آذر 1330، به پیشنهاد انگلیس با شرکت رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس و سفیر کبیر شوروی، کنفرانسی در واشنگتن تشکیل شد. یکی از اقدامهای اساسی این کنفرانس تنظیم اعلامیه ملل متحد است که در سال 1320 به امضای 26 دولت که با آلمان و متحدانش در جنگ بودند، رسید. در این اعلامیه دول متحد ضمن تایید اصول منشور آتلانتیک، متعهد شدند که از همه وسایل و منابع اقتصادی و نظامی خود برای غلبه بردشمن مشترک استفاده نمایند و جنگ را تا پیروزی نهایی ادامه دهند. دولت ایران هم در 17 شهریور 1322، الحاق خود را به اعلامیه ملل متحد اعلام کرد و به دولت آلمان اعلان جنگ داد.