فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

پیام امام خمینی (ره)

امام (ره) در پیامی خطاب به ملت ایران، فرمودند:(35)
اینطور قضایا مهم نیست، خیلی پیش می آید، برای همه مردم پیش می آید و خداوند تبارک و تعالی الطافی دارد به ظاهر و الطافی خفیه است. یک الطاف خفیه ای خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم به آن نداریم، اطلاعی بر او نداریم، و چون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل از هر جهتی ناقص هستیم. از این جهت در اینطور اموری که پیش می آید جزع و فزع می کنیم، صبر نمی کنیم، این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از آن الطاف خفیه ای که خدای تبارک و تعالی نسبت به عبادش دارد و انه لطیف علی العباد و اطلاع بر آن مسایل داشتیم، در اینطور چیزهایی که جزیی است و مهم نیست، آنقدر بی طاقت نبودیم، می فهمیدیم که مصالحی در کار است، یک الطافی در کار است، یک تربیت هایی در کار است.

تألیفات

شهید دارای آثار و تألیفات زیادی است که این آثار نشانگر عظمت علمی و فکری آن مرحوم است. در این خصوص مرحوم حجه الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی (ره) می گویند: اجازه بفرمایید در این مورد مقدمه ای عرض کنم و آن این است که معمولاً افراد در بازدهی علمی و اجتماعی و با تخصصی خودشان نیازمند به طی مراحلی هستند که بعد از آن مراحل می توانند تز و یا اجتهاد خود را در معرض بهره برداری دیگران قرار دهند که متأسفانه ایشان پس از اتمام مراحل لازم و در آغاز تقریر و بیان نظریات علمی و اجتهادی خود به شهادت می رسد و در عین حال کتابهایی از ایشان باقی مانده است...
تألیفات آن مرحوم عبارتند از:(36)
1- القواعد الحکمیه (حاشیه بر اسفار که مخطوط می باشد).
2- کتاب البیع (دوره کامل مباحث استدلالی بیع در سه جلد).
3- مکاسب محرمه در دو جلد.
4- مستند تحریر الوسیله.
6- تعلیقه ای بر عروه الوثقی.
7- تفسیر قرآن الکریم در سه جلد.
8- تحریرات فی الاصول (از اول اصول تا استصحاب تعلیقی).
9- شرح زندگانی ائمه معصومین (علیه السلام) تا زندگانی امام حسین (علیه السلام).
10- کتاب الاصول.
11- القواعد الرجالیه.
12- کتابی در مبحث نکاح.
ضمناً در تبعیدگاه ترکیه نیز دو کتاب قاعده لاتعاد در 180 صفحه ومکاسب المحرمه در 420 صفحه را نوشته است.

تأسیس سازمان ملل متحد: 2 آبان 1324/24 اکتبر 1945

جنگ جهانی دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهریور 1318 شروع شد. چون دولتهای فرانسه و انگلیس بالهستان قرار دادی داشتند که هرگاه آن کشور از جانب دولتی دیگر مورد تعرض واقع شود به نفع لهستان وارد پیکار شوند، به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.
در تیر 1320، که در همه جبهه ها پیروزی با دولت آلمان و متحدینش بود، نمایندگی دولتهایی که به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر سنت جیمس در لندن بیانیه زیر را صادر کردند:
یگانه اساس صلح با دوام، همکاری ملل آزاد عالم است. در دنیایی که ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند. ما در اینجا جمع شده ایم که این منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامین کنیم.