فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

الگو سازی در ورزش

امروزه کشورها به الگوسازی و اخلاق ورزشی توجه ویژه ای دارند و مراکز تصمیم گیری، محرومیتها و محدودیتهایی را برای ورزشکاران خاطی، و تشویقات و امتیازاتی را برای بازیکنان با اخلاق و منظم در نظر می گیرند. قوانین و مقررات بین المللی ورزشی نیز با گذشت زمان در جهت برقراری آرامش و رعایت اخلاق تدوین می شود. به همین منظور جرایم و مجازاتهای سختی برای ورزشکاران خاطی و طرفداران متخلف تیمهای ورزشی اعمال می شود.
به یقین رعایت مسایل ارزشی و اخلاقی در همه موارد از جمله در زمینه ورزش بسیار ضروری است. لذا در ورزشهای سنتی ما، نظیر ورزش باستانی و کشتی، معنویت و ارزشهای اخلاقی بیش از ورزشهای دیگر نمود پیدا می کند. در همین راستا امام راحل می فرمایند(34):
به علی (علیه السلام) در تهذیب نفس و زهد و تقوا و ورزش اقتدا کنید.
علی رغم این همه تاکیدات، در حال حاضر تبلیغات و جهت ورزش فعلی به سمت و سویی است که حکایت از بی توجهی نسبت به اهمیت موضوع الگوسازی در ورزش می کند. غالب مربیان، ورزشکاران و ورزش دوستان در این زمینه بی برنامه هستند و مسئول مشخصی که در طول حضور یک مربی ، ورزشکار و ورزش دوست، او را زیر نظر داشته باشد و ضمن انجام کارهای تبلیغی و فرهنگی و استفاده از الگوهای مناسب در هر رشته ورزشی، بهره برداری لازم را از سرمایه گذاری در این زمینه بنماید وجود ندارد. بلکه به نظر می رسد روندی معکوس حاکم بر این قضیه است. مکررا مشاهده شده که بازیکنانی در سطح ملی که حامل ارزشهای اسلامی و انقلابی و ظاهری مطلوب بوده اند به مرور زمان در اثر کم توجهی و ضعف برنامه توجیهی به سمت بی تفاوتی در زمینه این ارزشهای والا گرایش پیدا کرده اند.
از آنجا که شکل و قیافه ظاهری و برخورد بازیکنان و مربیان سرشناس و نحوه رفتار آنان به دیگر ورزشکاران و تماشاگران سرایت می کند، برخورداری از اخلاق اسلامی و فعالیتهای سیاسی مذهبی، دیگر ویژگیهایی است که ورزشکار جامعه اسلامی ما باید از آن برخوردار باشد.

رویدادهای آبان

شهادت آیه الله حاج سید مصطفی خمینی: اول آبان 1356

سید مصطفی در آذر 1309 شمسی، در قم متولد شد. در سن هفت سالگی به مدرسه رفت و دوران ابتدایی را در مدرسه های باقریه و سنایی به پایان رساند. در سال 1325، به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و در سال 1330، سطح را به پایان رسانید و در درس خارج امام (ره) و آیه الله بروجردی (ره) حضور یافت و دیری نپایید که به درجه اجتهاد رسید و از تقلید بی نیاز شد. از دیگر اساتید او در علوم اسلامی علامه طباطبایی، آیات عظام داماد، شیخ مرتضی حائری، سید محمد باقر سلطانی، شهید صدوقی، حاج شیخ محمد جواد قزوینی و سید ابوالحسن قزوینی هستند.