فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

ورزش از دیدگاه اسلام

در اسلام، توصیه های فراوانی راجع به ورزش و اهمیت آن داریم.
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مسلمانان را به فراگیری و انجام ورزشهای شنا، تیراندازی و اسب دوانی تشویق فرموده و بعضا ترک این اعمال را مورد نکوهش قرار داده اند و از جمله حقوق فرزندان بر والدین تعلیم شنا و تیراندازی را نیز ذکر فرموده اند.
حق الولد علی الوالد ان یعلمه الکتابه و السباحه و الرمایه و ان لایرزقه الا طیبا و ان یزوجه اذا بلغ(30)
حق فرزند بر پدر این است که به او سواد، شنا و تیراندازی یاد بدهد و رزق و روزی او را حلال گرداند و هنگامی که به بلوغ رسید برای او همسر گزیند.
در این حدیث، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تعلیم سواد، شنا و تیراندازی را مورد تأکید قرار داده اند تا فرزندان همراه با رشد، از سلامت جسمانی هم برخوردار باشند.
در حدیث دیگری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده اند:
احب اللهو الی الله تعالی اجزاء الخیل و الرمی(31).
بهترین بازیها در پیشگاه خداوند اسب دوانی و تیراندازی است.
و در حدیث دیگر به تیراندازی و سوارکاری ترغیب و تشویق نموده اند و سرگرمی بوسیله هر چیزی را بیهوده دانسته، مگر آنکه مردان با کمان خود تیراندازی کنند و یا اسب خود را تربیت نمایند و سوارکاری کنند.
علموا ابناءکم السباحه و الرمایه(32)
در این حدیث فرموده اند که به فرزندان خویش شنا کردن و تیر اندازی بیاموزند.

لزوم توجه به امر ورزش و اهمیت آن

موضوع ورزش و اهمیت آن، به دلیل حاکمیت ماشین در زندگی بشر، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه متخصصین امور ورزشی، جامعه شناسان، روانشناسان و حتی سیاستمداران قرار گرفته است و هر کدام از این گروهها به تناسب نیاز و میزان بهره برداری، در این زمینه برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کنند.
از نظر سیاسی ورزش شمشیر دو لبه ای است که هم می تواند در جهت حل مشکلات و معضلات جوامع و نظامهای حکومتی به کار گرفته شود و هم می تواند دستاویزی علیه نظم روانی، اجتماعی و ثبات نظامهای سیاسی و حکومتی باشد. به این خاطر رژیم گذشته از ورزش در جهت گسترش فساد و بی بند و باری و بی تفاوتی نسل جوان نسبت به سیاست و مسائل جامعه سود می برد. پس از پیروزی انقلاب نیز گروه های ضد انقلاب، ورزشکاران و محافل و مجامع ورزشی را مورد توجه قرار داده و به انحای گوناگون تلاش کردند تا ورزشکاران، ورزش دوستان و دست اندرکاران امور ورزشی را جذب نمایند.
تهاجم و شبیخون فرهنگی، جوان بودن جمعیت کشور، کمبود محیطهای تفریحی و سرگرمیهای سالم، افزوده شدن ارزش جهانی ورزش، پر شدن اوقات فراغت جوانان بوسیله وسایل ارتباط جمعی بیگانه (تلویزیون، ماهواره و...) و تاثیرات متقابل سیاست و ورزش در یکدیگر، عواملی هستند که ضرورت توجه بیشتر به امر ورزش و لزوم فرهنگسازی برای جوانان را می طلبد.
امام (ره) در خصوص ورزش، توجه و تأکید بر معنویت و مسایل معنوی داشتند و همواره در کنار پرورش جسم، تربیت و پرورش روح و احیای روحیه پهلوانی و خصلتهای مربوط به آن را مد نظر قرار می دادند. توصیه ایشان همواره پرورش و افزایش قدرت روحی از طریق ورزش بوده است و در دیدار با مسئولین تربیت بدنی در سال 1358 در مورد قهرمانی چنین فرمودند(33):
وقتی قهرمانها، قهرمانهای اسلامی باشند پشتوانه یک ملت هستند، بازوی یک ملت هستند، آنها [رژیم شاه ]می خواستند قهرمان باشد لکن قهرمان آریامهری باشد.
با الهام از فرمایشات امام (ره) در می یابیم که قهرمانی فی نفسه مطرود و ضد ارزش نیست، اما قهرمانی که حامل ارزشهای معنوی و اسلامی باشد پسندیده و مورد تایید است. از این رو در جامعه اسلامی می بایست قهرمانانی پرورش یابند که نسبت به مردم و سرنوشت کشور و باورها و ارزشهای دینی بی تفاوت نباشند.

الگو سازی در ورزش

امروزه کشورها به الگوسازی و اخلاق ورزشی توجه ویژه ای دارند و مراکز تصمیم گیری، محرومیتها و محدودیتهایی را برای ورزشکاران خاطی، و تشویقات و امتیازاتی را برای بازیکنان با اخلاق و منظم در نظر می گیرند. قوانین و مقررات بین المللی ورزشی نیز با گذشت زمان در جهت برقراری آرامش و رعایت اخلاق تدوین می شود. به همین منظور جرایم و مجازاتهای سختی برای ورزشکاران خاطی و طرفداران متخلف تیمهای ورزشی اعمال می شود.
به یقین رعایت مسایل ارزشی و اخلاقی در همه موارد از جمله در زمینه ورزش بسیار ضروری است. لذا در ورزشهای سنتی ما، نظیر ورزش باستانی و کشتی، معنویت و ارزشهای اخلاقی بیش از ورزشهای دیگر نمود پیدا می کند. در همین راستا امام راحل می فرمایند(34):
به علی (علیه السلام) در تهذیب نفس و زهد و تقوا و ورزش اقتدا کنید.
علی رغم این همه تاکیدات، در حال حاضر تبلیغات و جهت ورزش فعلی به سمت و سویی است که حکایت از بی توجهی نسبت به اهمیت موضوع الگوسازی در ورزش می کند. غالب مربیان، ورزشکاران و ورزش دوستان در این زمینه بی برنامه هستند و مسئول مشخصی که در طول حضور یک مربی ، ورزشکار و ورزش دوست، او را زیر نظر داشته باشد و ضمن انجام کارهای تبلیغی و فرهنگی و استفاده از الگوهای مناسب در هر رشته ورزشی، بهره برداری لازم را از سرمایه گذاری در این زمینه بنماید وجود ندارد. بلکه به نظر می رسد روندی معکوس حاکم بر این قضیه است. مکررا مشاهده شده که بازیکنانی در سطح ملی که حامل ارزشهای اسلامی و انقلابی و ظاهری مطلوب بوده اند به مرور زمان در اثر کم توجهی و ضعف برنامه توجیهی به سمت بی تفاوتی در زمینه این ارزشهای والا گرایش پیدا کرده اند.
از آنجا که شکل و قیافه ظاهری و برخورد بازیکنان و مربیان سرشناس و نحوه رفتار آنان به دیگر ورزشکاران و تماشاگران سرایت می کند، برخورداری از اخلاق اسلامی و فعالیتهای سیاسی مذهبی، دیگر ویژگیهایی است که ورزشکار جامعه اسلامی ما باید از آن برخوردار باشد.