فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

اهم وظایف انجمن اولیا و مربیان

اهم وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه عبارت است از:
1- مشاوره و برنامه ریزی به منظور تحقق یافتن اهداف انجمن.
2- تهیه برنامه بهداشتی - پزشکی و نظارت بر اجرای آن در مدرسه.
3- همکاری و همفکری با مدیر به منظور برگزاری جلسات ماهیانه اولیا و مربیان در جهت آموزش بهداشت، مسائل تربیتی، دینی و سواد آموزی.
4- دعوت از اولیای علاقمند به منظور بهره مندی از خدمات و یاریهای آنان برای تهیه و تدارک و تکمیل امکانات آموزشی - پرورشی مدرسه.
5- همکاری و همفکری با مدیر و مربیان مدرسه در مورد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و انجام گردشهای علمی - تفریحی.
6- قبول هدایا و کمکهای مالی از اولیا و دیگر افراد خیر و علاقمند.

آموزش خانواده ها برای تربیت نسل نو

خانواده پایگاه اصلی تربیت و رشد کودک است و شالوده شخصیتی کودک در خانواده شکل می گیرد و به تکامل می رسد. این نهاد مقدس در هر جامعه ای به عنوان زیر بنای مستحکم ساخت اجتماعی، عامل اصلی حفظ و حراست از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است. از این رو یکی از اهداف انجمن، آموزش به خانواده ها به منظور آشنا ساختن آنان با اصول برخوردهای تربیتی و نیز ایجاد زمینه های لازم برای مشاوره خانواده است که می تواند پیش زمینه ای در جهت رشد خانواده ها و همسویی آنان با نظام تربیتی باشد.
اگر خانواده ها در سالهای زندگی کودکان برخوردهای صحیح و اصولی با آنان داشته باشند و پیش از ورود به مدرسه، زمینه های لازم را برای آشنایی کودک با محیط مدرسه فراهم کنند مشکلات بسیاری را از دوش مربیان و معلمان مدارس برداشته و زیر بنای مستحکم و قابل اعتمادی برای کودک ایجاد می کنند.

اهمیت ارتباط میان والدین با مربیان

دکتر لی سالک، یکی از استادان روانشناسی کودک و متخصص کودکان در دانشگاه کورنل آمریکا، درباره اهمیت ارتباط میان والدین با مدرسه می گوید(29):
وقتی کودک می بیند که شما مدرسه و فعالیتهای مربوط به آن را آنقدر مهم می دانید که در آن شرکت می کنید، در نهان خود احساس رضایت می کند. شرکت در جلسات خانه و مدرسه به فرزند شما می فهماند که اطلاعات بی واسطه و آزادانه بین شما و آموزگار او رد و بدل می شود. اگر شما به مدرسه اهمیت بدهید، کودک نیز برای والدینشان در فعالیتهای مربوط به مدرسه شرکت می کنند نوعی روحیه اجتماعی پیدا می کنند و نسبت به جامعه و مسائل مربوط به آن احساس مسئوولیت بیشتری دارند. کلیه کودکان، مدرسه را کمی شبیه خانواده، و خانواده را کمی شبیه مدرسه می دانند..