فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

هفته پیوند اولیا و مربیان

مهمترین نقش در پرورش و رشد فکری و روانی کودک از آن خانواده است. از سوی دیگر، تا هنگامی که اهمیت ارتباط میان خانواده و مدرسه برای اولیا روشن نشود، نمی توان آنها را در مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموز مشارکت داد.
هفته پیوند اولیا و مربیان، می تواند فرصت مناسبی برای نشان دادن ضرورت این ارتباط باشد. در این هفته که از تاریخ 24 تا 30 مهرماه هر سال برگزار می گردد، پدران و مادران به مدارس دعوت شده و درباره مسائل تربیتی بحث و تبادل نظر نموده و نمایندگان خود را در انجمن برای یک سال بر می گزینند.
در این هفته، کتابهای تربیتی مناسب به والدین معرفی می شود و مقدمات برگزاری کلاسهای آموزشی خانوادهها فراهم می آید.
همچنین از اولیائی که با مدارس همکاری خوبی داشته، و در جهت بالابردن سطح علمی و تربیتی فرزندانشان کوشیده اند، تجلیل می شود.

اهداف عمده انجمن اولیا و مربیان

همفکری، تلاش، یاری و همکاری برای بهبود و پیشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان از طریق:
1- آگاه کردن اولیا به مسائل دینی، تربیتی، اخلاقی و مشاوره با آنان در هماهنگ کردن روشهای تربیتی و آموزشی در محیط خانه و مدرسه.
2- ایجاد و تحکیم پیوندهای عاطفی، اخلاقی و انسانی بین اولیای دانش آموزان و مربیان مدرسه.
3- بهره مندی هر چه بیشتر از امکانات اولیا برای تهیه، تدارک و تکمیل امکانات آموزشی - پرورشی و بهداشتی مدرسه.

اهم وظایف انجمن اولیا و مربیان

اهم وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه عبارت است از:
1- مشاوره و برنامه ریزی به منظور تحقق یافتن اهداف انجمن.
2- تهیه برنامه بهداشتی - پزشکی و نظارت بر اجرای آن در مدرسه.
3- همکاری و همفکری با مدیر به منظور برگزاری جلسات ماهیانه اولیا و مربیان در جهت آموزش بهداشت، مسائل تربیتی، دینی و سواد آموزی.
4- دعوت از اولیای علاقمند به منظور بهره مندی از خدمات و یاریهای آنان برای تهیه و تدارک و تکمیل امکانات آموزشی - پرورشی مدرسه.
5- همکاری و همفکری با مدیر و مربیان مدرسه در مورد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و انجام گردشهای علمی - تفریحی.
6- قبول هدایا و کمکهای مالی از اولیا و دیگر افراد خیر و علاقمند.