فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

پیام والای حافظ

باری، پیام والای حافظ همانا تقدیس و تسبیح عشق به حق تعالی است. او می گوید، عشق به خداوند، جوهر هستی است. آدمی و پری طنین هستی عشق هستند، بجز عشق همه چیز فانی است.
در عشق به پروردگار متعال، بی تناسبی، کثرت، حرص، حد و کرانه، بی نوایی، نقص و... نیست و اگر در سخن حافظ، سازوارگی، وحدت، ایجاز، بی کرانگی، غنا و کمال ملاحظه می شود، به خاطر این است که او بوی عشق را با تمام وجودش حس کرده است. حافظ از دولت عشق به خداوند، "لسان الغیب" شده است.

دیدگاه رهبر معظم انقلاب نسبت به حافظ

آیه الله خامنه ای در دوران تصدی ریاست جمهوری در کنگره بزرگداشت ششصدمین سال وفات حافظ راجع به این شخصیت در 28 آبان 1367 سخنرانی مبسوطی ایراد فرمودند که بخشی از آن بدین شرح است:(23)
حافظ درخشانترین ستاره فرهنگ فارسی است. در طول این چند قرن تا امروز، هیچ شاعری به قدر حافظ در اعماق و زوایای ذهن و دل ملت ما نفوذ نکرده است. او شاعر تمام قرنهاست و همه قشرها، از عرفای مجذوب جلوه های الهی تا ادیبان و شاعران خوش ذوق تا رندان بی سروپا و تمام مردم عادی و معمولی، هر کدام در حافظ سخن دل خود را یافته اند و به زبان او شرح وصف حال خود را سروده اند. شاعری که دیوان او در همه جای کشور در بسیاری از خانه ها یا بیشتر خانه ها، با قداست و حرمت در کنار کتاب الهی گذاشته می شود. شاعری که لفظ و معنا و قالب و محتوا را باهم به اوج رسانده است و در هر مقوله ای، زبده ترین و معجزترین و شیرین ترین گفته را دارد. البته در جامعه ما و بیرون از کشور ما درباره حافظ سخنها گفته اند، قلمها زده اند و به دهها زبان دیوان او را برگردانده اند، صدها کتاب در شرح حال او یا دیوان او را برگردانده اند، صدها کتاب در شرح حال او یا دیوان شعرش نوشته اند، اما همچنان حافظ ناشناخته مانده است... ما حافظ را فقط به عنوان یک حادثه تاریخی ارج نمی نهیم، بلکه حافظ همچنین حامل یک پیام و فرهنگ است. دو خصوصیت وجود دارد که ما را وامی دارد از حافظ تجلیل کنیم و یاد او را زنده نگاه داریم: اول، زبان فاخر او که همچنان بر قله زبان و شعر فارسی ایستاده است و ما این زبان را باید ارج بنهیم و از آن معراجی بسازیم به سوی زبان پاک پیراسته، کامل و والا، چیزی که امروز از آن محرومیم. دوم، معارف حافظ که خود او تأکید می کند از نکات قرآنی استفاده کرده است. قرآن، درس زندگی انسان است و شعر حافظ مستفاد از قرآن می باشد. حافظ خود اعتراف دارد که نکات قرآنی را آموخته و زبان خودش را به آنها گشوده است.
بزرگداشت حافظ، بزرگداشت فرهنگ اسلامی و ایرانی و اندیشه های ناب است.

روز جهانی استاندارد: 22 مهر 1325/ 14 اکتبر 1946

استاندارد(24)عبارت از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری است که بصورت قواعد، مقررات و نظامهایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و... به کار می رود.
استاندارد در همه چیز و همه جا وجود دارد، حتی طبیعت نیز دارای استاندارد خدادادی است، زیرا هرگز از قوانین و نوامیس خود خارج نمی شود. به عنوان مثال، هیچ گاه خرما از بوته خار یا جو از گندم به وجود نمی آید. وجود استنادارد در امور صنعتی و مادی موجب پیشرفت جامعه بشری می شود.
اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1946 برابر با 22 مهر 1325، در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد.
اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1946 برابر با 22 مهر 1325، در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد.
مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد در سال 1969، مقرر داشت که از سال 1970، چهاردهم اکتبر به نام روزجهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شود با پذیرفتن سازمان ملل روز جهانی استاندارد اعلام شد که اهمیت و ارزش فراوان استاندارد برای جهانیان آشکار شود.
هم اکنون در سراسر جهان مؤسسه های استاندارد در راه تهیه، تنظیم و اجرای قوانین و مقررات استاندارد تلاشهای علمی فراوانی انجام می دهند.
استانداردهایی که این مؤسسه ها در سطح یک کشور وضع می کنند، استانداردهای ملی خوانده می شود. سازمانهایی نیز در سطح جهانی وجود دارد که استانداردهایی برای تمامی کشورها تهیه می کنند که مهمترین آنها سازمان جهانی استاندارد است. تمامی مؤسسه ها استاندارد کشورها عضو سازمان جهانی استاندارد هستند و این سازمان با همکاری و همفکری مؤسسه های استاندارد ملی، استانداردهای بین المللی را تهیه می کند.
ایران نیز از سال 1343، به عضویت این سازمان در آمد. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، مواد غذایی و... را بعهده دارد. این مؤسسه جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، حداقل یک با در ماه از خط تولید کارخانه ها نمونه برداری می کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می کند تا میزان تطابق آنها را با استاندارد و زیانبار برای سلامت مردم، ضمن اعلام جرم علیه تولید کنندگان آن کالاها و تقاضای مجازات برای متخلفان از مراجع قضایی، فرآورده های غیر استاندارد از مراکز تولید توزیع و فروش جمع آوری و از ارایه این گونه کالاها به بازار جلوگیری به عمل می آورد. سپس کارشناسان مؤسسه استاندارد فرآورده های کشف شده را مورد بررسی قرار می دهند و قابلیت اصلاح یا استفاده از آنها به عنوان ماده اولیه را مشخص می کنند. اگر مسئولان واحدهای تولیدی یا خدماتی و محلهای عرضه کالا از بازرسی کارشناسان جلوگیر به عمل آورند، به مجازاتی که در قانون پیش بینی شده است، محکوم می شوند.