فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

پست سمبل وحدت مردمان پنج قاره جهان

محل اتحادیه در شهر برن سوئیس است و نشان آن از کره زمین و پنج انسان در حالی که نامه هایی را دست به دست می گردانند، تشکیل شده است.
پنج انسان معرف پنج قاره جهان و بیانگر وحدت و یکپارچگی ملتها در زمینه پست هستند و علت وجودی اتحادیه جهانی پست را یادآوری می کنند که جهان سرزمین واحد پستی است.
اتحادیه جهانی پست پس از اتحادیه بین المللی تلگراف و سازمان جهانی هواشناسی، سومین سازمان جهانی است که برای قانونمندی روابط پستی بین المللی و برقراری ارتباط پستی جهان، امور پستی کلیه کشورهای عضو را هدایت و کنترل می کند.

پست کهن ترین و گسترده ترین ابزار ارتباط جمعی

پست، کهن ترین و گسترده ترین نوع ابزار ارتباطی بین مردم یک کشور با ساکنان دیگر سرزمینها و مناطق جهان است. جوامع رشد یافته، برای تحقق توسعه خود، به شبکه ارتباطی توجه داشته و روی آن برنامه ریزی کلان کرده اند. پست و مخابرات با ویژگی انعطاف پذیر خود، زمینه بسیار خوبی برای رشد در جوامع سنتی و صنعتی دارند. در کنار این شبکه ارتباطی، جریانهای ارتباطی دیگری مانند راهها و وسایل ارتباط جمعی ایجاد می شود و گسترش می یابد. برای نمونه حضور یک پستچی از انجام 3000 سفر جلوگیر می کند. طبیعی است هر سفر افزون بر هزینه ای که می برد، پیامدهایی مانند اتلاف وقت، فشارهای عصبی و روحی، مشکلات حمل و نقل، اتلاف سوخت، آلودگی هوا، صرف نیروی انسانی و انواع خسارتهای احتمالی مالی و جانی را باعث خواهد شد.

اهداف کلان پست

برنامه ریزان امور ارتباطی در کشور ما اهداف کلان پست را به این شرح اعلام کرده اند:
1- حضور پست در نقاطی که بیش از یکصد نفر جمعیت دارد.
2- جذب مرسولات پستی در سطح جامعه.
3- کوتاه کردن زمان قبول تا توزیع مرسولات پستی از هر نقطه به نقطه دیگر کشور تا 10 ساعت.
4- جایگزیینی ارتباط پستی و جلوگیری از مراجعه مردم به سازمانها و مؤسسه های دولتی.
5- کاهش مسافرتهای شهری و بین شهری.
6- جلوگیری از آلودگی محیط زیست.
7- کاهش مشکل رفت و آمد در شهرهای بزرگ.
8- گرایش به سوی تحقق این هدف که هر پستچی کار هزار نفر را انجام می دهد.
9- گرایش به سوی تحقق این هدف که مردم جز برای انجام کار اختصاصی روزانه و تفریح، از منزل خارج نشوند.
10- صرفه جویی در هزینه های ارزی کشور در رابطه با تهیه مواد سوختی و قطعات یدکی وسایل نقلیه.
خدمات جدید و گسترده پستی
آشنایی مردم با خدمات تازه پستی می تواند سریع تر به هدفهای توسعه در شبکه پستی کشور، کمک کند. بخشی از این خدمات عبارت است از:
1- پست تلفنی: اشخاصی که به هر دلیل نمی توانند در ادارات پست حضور پیدا کنند، می توانند با تلفن، امور پستی خود را از طریق مأموران پست انجام دهند.
2- پست مالی: یکی از موثرترین خدمات پستی است که کار نقل و انتقال وجوه نقدی را در سراسر کشور انجام می دهد.
3- پست خرید: سرویس جدیدی است که با استفاده از دفترچه های راهنمای آن، مردم می توانند خرید روزانه خود را توسط پست انجام دهند.
4- پست تصویری (فاکسی مایل): این سرویس با استفاده از یک خط تلفن متصل به دستگاه مخصوص، قادر است هر نوع پیام خطی یا تصویری را در کوتاه ترین زمان به داخل یا خارج کشور مخابره کند.
5- طرح تعویض شناسنامه.
6- طرح خدمات خودرو: که به منظور تسهیل در مراجعات مردم برای دریافت برگه عدم خلافی و سایر استعلامها در این زمینه به وجود آمده است.
7- سرویس پست پیشتاز: ویژگی این سرویس، تسریع در ارسال و دریافت مرسولات پستی است. زمان حمل مرسولات در داخل استان 10 ساعته، بین استان 24 ساعته و در شبکه بین المللی 72 ساعته می باشد.
8- پست آبونمان: جهت اشتراک مجلات و روزنامه ها و نشریات.
9- پست سیار.
10- پست در ساعات غیر اداری.
11- پست اکسپرس.
در حال حاضر پست در کشور ما 97 نوع خدمات ارایه می کند که بیان همه آنها ممکن نیست. پست در زمینه توزیع قبضهای دولتی، توزیع صورت حساب بانکها، قبول اسناد پزشکی، توزیع حقوق جانبازان و بازنشستگان و... فعالیت دارد.