فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

تعریف جهانگردی

مجموعه مسافرتهایی را که به یک نقطه مورد نظر و بدون انگیزه اقامت طولانی انجام می پذیر، فعالیت توریستی یا جهانگردی می گویند.

جهانگرد کیست؟

در سال 1964 میلادی در کنفرانس بین الملل ترانسپورت و جهانگردی، جهانگرد یا توریست را این گونه تعریف کرده اند:
جهانگرد کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش و زیارت به کشور دیگر سفر کند، مشروط بر اینکه مدت اقامت از 24 ساعت کمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد و در فاصله ای کمتر از 70 کیلومتر انجام نگیرد.

تاریخچه جهانگردی

با بررسی تاریخ گذشته، به خاطرات و سر گذشتهای کسانی بر می خوریم که به نقاط مختلف جهان سفر کرده و مدت زمان کوتاه یا بلندی را بین اقوام مختلف به سر برده و نحوه زندگی، آثار هنری، صنایع و دیگر خصوصیات آنها را دیده و یا از زبان دیگران شنیده اند و پس از مراجعه به وطن خویش، دیده ها و شنیده ها را به رشته تحریر در آورده و یا برای دیگران بیان نموده اند که سینه به سینه به نسلهای بعدی منتقل گردیده و بعضاً جنبه افسانه نیز به خود گرفته است.
این نوشته ها حاکی از آن است که جهانگردی با انگیزه های مختلف از دیرباز بین انسانها رواج داشته و آثار مکتوب و به جا مانده از این گردشها، به نسلهای مختلف بشری در شناختن تاریخ و جغرافیای مکانی و شرایط زندگی و حکومتی گذشتگان کمک می کند. علاوه بر این، گاهی فعالیت برخی از جهانگردان در سرنوشت جوامع و اقوام مختلف و حتی جهان، کم و بیش تأثیر داشته است، از جمله سفرهای دریایی که کریستف کلمب انجام داد. این ماجراجوی شجاع و بی باک به منظور رسیدن به کشور هند از طرف مغرب دست به سفرهای متعدد دریای زد که پس از تلاش و تحمل سختی و مرارتهای فراوان، پا به سرزمینی نهاد که بعدها نام آمریکا را به خود گرفت. نتیجه این مسافرت به وجود آمدن تحول بزرگی در تاریخ معاصر جهان بود.
کشور ما ایران نیز از گذشته های دور به جهت موقعیت سوق الجیشی و تأثیری که حکومتهای حاکم آن بر منطقه و جهان معاصر خود داشته اند، مورد بازدید جهانگردان مختلفی قرار گرفته و خاطرات اینگونه افراد که از مشهورترین آنها می توان به هردوت و گزنفون از مورخین یونان باستان، مارکوپولوی و نیز، ابن بطوطه بغدادی اشاره کرد، خود بیانگر بخشی از تاریخ اقوام و گذشتگان ایران می باشد. در مقابل، بزرگانی از ایران هم وجود داشته اند که با سفرهای خود به سایر نقاط جهان مجموعه ای از دیده ها و شنیده ها را جمع آوری و منتشر کرده اند که از جمله می توان به دو کتب گلستان و بوستان که نتیجه سالها جهانگردی سعدی شیرازی بوده است، اشاره کرد.