فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

روز جهانگردی: 7مهر/29 سپتامبر

جهانگردی در دنیای امروز یکی از بهترین ابزارهای تبادل و تعامل فرهنگی است و سیاحت یا گشت و گذار در سرزمین مختلف دنیا یکی از نیازهای زندگی انسان و از روشهای موفق و گذران سالم اوقات فراغت می باشد. جهانگردی در واقع مجموعه ای از سیر و سفرها و سیاحتهای داخلی و خارجی است که با اهداف و نیتها مختلف انجام می گیرد.

تعریف جهانگردی

مجموعه مسافرتهایی را که به یک نقطه مورد نظر و بدون انگیزه اقامت طولانی انجام می پذیر، فعالیت توریستی یا جهانگردی می گویند.

جهانگرد کیست؟

در سال 1964 میلادی در کنفرانس بین الملل ترانسپورت و جهانگردی، جهانگرد یا توریست را این گونه تعریف کرده اند:
جهانگرد کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش و زیارت به کشور دیگر سفر کند، مشروط بر اینکه مدت اقامت از 24 ساعت کمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد و در فاصله ای کمتر از 70 کیلومتر انجام نگیرد.