فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

بیانات حضرت آیه الله خامنه ای در وصف شهید هاشمی نژاد

از لحاظ شخصی فرد متواضعی بود. انسان شجاعی بود. خوش فکر و خوش قریحه بود. زحمت کشیده و درس خوانده بود. بی طمع و بدن چشمداشت به مال و مقام کار می کرد و به کار علاقه داشت. صداقت و اخلاص و وقای او را همه می دانند. او یک شخصیت از همه نظر ممتاز بود.

روز جهانگردی: 7مهر/29 سپتامبر

جهانگردی در دنیای امروز یکی از بهترین ابزارهای تبادل و تعامل فرهنگی است و سیاحت یا گشت و گذار در سرزمین مختلف دنیا یکی از نیازهای زندگی انسان و از روشهای موفق و گذران سالم اوقات فراغت می باشد. جهانگردی در واقع مجموعه ای از سیر و سفرها و سیاحتهای داخلی و خارجی است که با اهداف و نیتها مختلف انجام می گیرد.

تعریف جهانگردی

مجموعه مسافرتهایی را که به یک نقطه مورد نظر و بدون انگیزه اقامت طولانی انجام می پذیر، فعالیت توریستی یا جهانگردی می گویند.