فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد سوم)

علی بری دیزجی , محمد رضا مطیعان , مجید ترکاشوند

دبیر حزب جمهوری اسلامی مشهد

پس از پایان دوره مجلس خبرگان مقام دبیری حزب جمهوری اسلامی مشهد را به عهده گرفت و از این پایگاه حملات مداوم خود را متوجه نفاق حاکم بر بعضی مکانها دولتی و ارتجاع کرد و با ضد انقلاب و راحت طالبان به مبارزه سختی پرداخت.

حضور در جبهه های جنگ تحمیلی

با شروع جنگ تحمیلی، در جبهه های غرب و جنوب حضور یافت و با سخنرانیهای پرشور خود در بالا بردن روحیه رزمندگان نقش بسزایی ایفا کرد. در یکی از دفعاتی که عازم جبهه بود، وارد دزفول شد، لباس رزم پوشید و به خط مقدم رفت و در آنجا متوجه کارشکنی های بنی صدر در امور جبهه و جنگ گردید.

مسئله فلسطین

شهید، مسئله فلسطین را مسئله ایران می دانست و می فرمود: اگر ملت یک گلوله داشته باشد همان را به سینه اسرائیل رها می کند. در دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1359 در رأس هیأتی تبلیغی عازم ژاپن گردید. در آنجا در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت جست و نسبت به قضیه فلسطین تأکید بسیار ورزید. بعد از شهادت آیه الله بهشتی همیشه اظهار اندوه می کرد و می گفت: زندگی دیگر رنج آور است و پس از واقعه انفجار دفتر نخست وزیری، پیشنهاد ریاست جمهوری را به آیه الله خامنه ای ارایه کرد.